I förra veckan introducerades en resolution i den amerikanska kongressen som handlar specifikt om Nineveslättens framtid. Andemeningen i resolutionen är att USA ska stödja bildandet av en provins i området för att ge utsatta minoriteter en fristad.

Bakom resolutionen står representanten Jeff Fortenberry från Nebraska som har varit delaktig även i andra kongressförslag som rör assyrier och andra minoriteter.

”Nästa steg måste vara att säkra och återuppliva Nineveslätten och tillåta de som flytt att återvända, kommenterade Fortenberry i ett pressmeddelande som skickades ut med anledning av den nu introducerade resolutionen. ” – Denna resolution som följer i samma spår som den irakiska regeringens egna initiativ att skapa en provins på Nineveslätten, söker att återupprätta ett hemland för så många lidande grupper”, säger den amerikanska politikern.

Resolutionen är uppbackad av ledamöter både från republikanerna och demokraterna vilket tyder på att den uppfattas som icke kontroversiell ur partipolitisk synpunkt.

Den irakiska regeringen fattade redan i början av 2014 ett principiellt beslut om att Nineveslätten ska bli en egen provins. Islamiska Statens erövring av Mosul ledde dock till att beslutet inte gick vidare till implementering.

Resolutionen kommer att genomgå granskning och diskussioner i flera kommittéer innan den kan antas. Både senaten och representanthuset måste anta den för att den ska bli en del av USA:s officiella linje. Den slutgiltiga resolutionen kan därför se mycket annorlunda ut när den väl röstas igenom efter alla tillägg och ändringar.

Även om resolutionen antas och blir del av USA:s officiella Irakpolitik finns inga garantier för att politikerna som idag sitter vid makten i Bagdad låter sig påverkas av beslut tagna i Washington.

Mycket tyder dock på att den irakiska ledningen själv ser en nytta med att bryta upp den stora sunni-dominerade Nineveh provinsen i flera mindre provinser. Dels för att försvåra för nya terrorgrupper som IS att ta kontrollen i området och dels för att skapa en spärr mot ytterligare kurdisk expansionism.