Kara Hermez från Assyriska riksförbundet deltog i den föreläsning som FN-chefen Ban Ki-moon höll i Stockholm, men fick inte möjlighet att pressa honom på vad FN tänker göra för att säkra en framtid för assyrierna i hemlandet.

Under sitt snabbesök i Stockholm på onsdag höll FN-chefen en föreläsning i Stockholms stadshus. Föreläsningen ordnades av Uppsala Universitet och Dag Hammarskjöld Foundation och handlade om de utmaningar som FN och världssamfundet står inför idag. Som medlemsorganisation i Svenska FN-förbundet inbjöds Assyriska riksförbundet att närvara vid föreläsningen. Riksförbundet representerades av styrelseledamoten Kara Hermez.

Hur var eventet, Kara?

– Det var mycket tillgjort. Den stora publiken bestod dels av inbjudna, dels av studenter. Efter föreläsningen tillkännagav moderatorn att studenterna hade möjlighet att ställa frågor. En student som hade vidtalats på förhand ställde en fråga, sedan var det slut. Jag räckte upp handen, men fick inte möjlighet att fråga någonting.

Vad skulle du ha frågat om du hade fått chansen?

– Jag hade förberett en fråga om vad FN tänker göra för att skapa säkerhet i Mellanöstern, för att hjälpa Islamiska Statens offer och för att garantera att minoriteterna, assyrier och yazidier, ska överleva i sina ursprungsområden. Jag ville uttrycka min oro inte bara över assyriernas fysiska säkerhet utan också över deras fortsatta existensmöjligheter.

Vad sade Ban Ki-moon i sin föreläsning?

– Han talade om klimathotet och flyktingkrisen, men mycket handlade om Sveriges roll. Det hela var i hög grad en lovsång till Sverige, en uppräkning av allt gott Sverige har gjort inom FN. Ingen självkritik alls trots att FN har kritiserats hårt för att vara byråkratiskt och rent av korrumperat.

Hur upplevde du FN-chefen?

– Han brukar ju vara ganska stel, men den här gången släppte han loss lite. Han verkade mer avslappnad. Kanske det beror på att hans mandat snart är över. Han kan kosta på sig att vara mer informell nu.

Vad blev ditt slutintryck av det hela?

– Lite frustrerande att det hela styrdes så hårt. Faktum är att minglet efteråt var mer givande än själva föreläsningen. Där träffade jag intressanta personer som jag kunde knyta kontakter till.