Sano Halo, känd från den biografiska boken ”Not Even My Name” har avlidit. Hon var 10 år när hon överlevde dödsmarschen under folkmorden 1915 som kom att förinta hela hennes familj. Hon avled den 28 april i år i New York, strax innan hon skulle fylla 105 år.

Biografin ”Not Even My Name” är den oförglömliga berättelsen om Sano Halos överlevnad av dödsmarschen som förintade hela hennes familj, såsom berättad till och nedtecknad av hennes dotter Thea Halo och om deras gripande resa till Turkiet 70 år efter hennes exil för att söka efter hennes hem. 

Sano Halo var pontisk grek från en bergsby nära Svarta havet i Turkiet. Turkiska soldater gjorde regelbundna räder för att gripa män för slavarbete på arbetsläger där de flesta dog av sjukdomar och undernäring. Under våren 1920 dunkade de turkiska soldaterna på dörrarna med gevärskolvarna och beordrade alla att komma ut och ta med sig endast vad de kan bära med sig. Så slutade 3000 års historia för de pontiska grekerna i Turkiet.  

Berövad allt hon höll kärt, så även hennes namn, såldes hon 15 år gammal till ett äktenskap med en man som tog henne till Amerika. Denne man var tre gånger äldre än henne själv och hette Abraham, som var assyrier från staden Mardin i sydöstra Turkiet. I boken får vi följa Sano Halos äktenskap och uppfostran av hennes 10 barn i New York. 

Turkiet undertrycker aktivt fortfarande sanningen om folkmordet av nästan 3 miljoner av sina kristna minoriteter – grekiska, armeniska och assyriska – under och efter första världskriget och exil av miljontals andra utgör denna biografi en sällsynt och förstahands berättelse om detta folkmords fasor.  

Boken som kom ut år 2000 på engelska har utkommit i flera upplagor i både USA och Australien, och översatts till grekiska, holländska och isländska. Boken och författaren fick goda recensioner av bland andra New York Times, Washington Post och Library Journal. Thea Halo har alltjämt sedan dess rest världen över och deltagit på otaliga konferenser och seminarier för att berätta och sprida kunskap om sin mors öde och om det turkiska folkmordet på assyrier, pontiska greker och armenier under första världskriget. 

Thea Halo besökte Sverige vid två tillfällen i mitten av 2000-talet; den 5-8 augusti 2004 bjöds hon in till och föreläste på Asharidu festivalen arrangerad av Assyrien Kulturcenter i Hallunda (AKC) och Assyriska ungdomsförbundet (AUF) och så bjöds hon in av AUF för att delta på bokmässan i Göteborg den 23-26 september 2004 (AUF hade en monter på plats) där hon även höll olika presentationer om sin bok.  

Boken finns för beställning på Tigrispress.com

Tomas Beth-Avdalla