Assyriska FF:s ordförande Ferit Varli tänker inte avgå, men flera av hans kolleger i styrelsen delar inte hans uppfattning. Vid gårdagens sena möte avgick Sargon DeBasso, Aziz Jacob, Bülent Aho, Albert Hadodo, Abgar Baresso och Musa Yalcin. Enligt uppgifter som Hujådå tagit del av kommer det att ske ytterligare avhopp under de kommande dagarna.

Sent igår kväll började rykten sprida sig om att fem ordinarie ledamöter och en suppleant lämnat sitt uppdrag i Assyriska FF:s styrelse. För att bekräfta detta gjorde Hujådå idag en rundringning till de berörda för att dels bekräfta ryktena och dels få en kommentar.

Samtliga bekräftade att de lämnat styrelsen med omedelbar verkan. Albert Hadodo, fd ungdomsansvarig, och Sargon DeBasso, fd förhandlings- och personalansvarig i styrelsen valde att inte kommentera sina avgångar.

– Orsaken till varför jag lämnar mitt uppdrag i styrelsen är det sportsliga misslyckandet, vilket har varit totalt. Vi har lyckats på alla övriga områden, men misslyckats med det viktigaste.
Bülent Aho, ekonomiansvarig

– Vi har gjort ett kanonjobb, men vi misslyckades med det sportsliga. Vi är förtroendevalda och just nu känner jag inte att vi har folkets förtroende längre, man känner det när man möter folk på stan. Därför lämnar jag min plats till förfogande.
Aziz Jacob, entré & marknad

– Mitt moraliska ansvar tvingar mig att avgå. Hade jag själv varit supporter hade jag krävt styrelsens avgång, därför kan jag inte heller sitta kvar, det vore dubbelmoral.
Abgar Baresso, Marknad
 
– Vi gjorde vårt bästa, men misslyckades ändå. Då är det bäst att lämna över till någon annan som kan göra ett bättre jobb.
Musa Yalcin, VIP & marknad (suppleant)

Styrelsen bestod från början av 14 personer, 11 ordinarie ledamöter och tre suppleanter.  Idag utgörs styrelsen av följande åtta, ordinarie, ledamöter:

– Ferit Varli – Ordförande
– Munir Rhawi – Vice ordförande & säkerhet
– Umit Baydono – Sekreterare
– Mats Sjölin – Marknad
– Tony Chabo – Matcharrangemang
– Nina Baresso – Ungdom
– Ayhan Rhawi – Säkerhet
– Fuat Awrohum – Entré