Det finns olika sätt för en organisation att få erkännande för sin verksamhet. Om en organisation tas på allvar kan det leda till både positiva och negativa reaktioner. Seyfo Center är just en sådan organisation, som under samma tidsperiod har blivit föremål för förstörelse men också valts ut till samarbetspartner av inte mindre än det aktade Columbia universitetet i New York, USA.

De som vill förstöra för Seyfo Center misstänks vara ett gäng turkiska hackare som opererar antingen inifrån Turkiet eller från Azerbaijan. Deras mål är att förhindra att kunskap om folkmordet Seyfo sprids genom att hacka sig in på Seyfo Centers hemsida och förstöra det upplagda materialet. Under de senaste 10 dagarna har de hackat sig in på hemsidan 23 gånger vilket har förorsakat att sidan ligger nere för tillfället. Vänner till Seyfo Center arbetar för fullt med att återupprätta hemsidan.

De turkiska hackarna är utan tvekan inte endast några gröngölingar som förstör bara för att de hatar Seyfo Center. Bakom deras handlande ligger säkert mycket större krafter med enorma ekonomiska resurser och som kan ha sina rötter enda in i den turkiska statens eliter, som för en ihärdig motkamp mot alla krafter som arbetar för ett erkännande av folkmordet 1915. Och eftersom Seyfo Center är just en av de organisationer som sticker upp hakan, kanske mest av alla, så är det inte konstigt att den också blir föremål för hattaktioner. Vi får se skadegörelsen som en indikation på hur effektivt våra ansträngningar blir och i vilken grad man tar Seyfo Centers verksamhet på allvar. Således kan vi säga att det som har hänt är tråkigt men samtidigt stärks vi i vår övertygelse om att vi är på rätt väg.

En annan händelse som ger oss nytt hopp och öppnar nya möjligheter för oss är att det aktade Columbia universitetet i New York, USA har valt Seyfo Center till en av sina samarbetspartner. Partnerskapet ämnar vara en del av ett tvärvetenskaplig globalt nätverk som kommer att arbeta med frågor som opinionsbildning och akademiska insikter kring olika ämnesområden, utforska de bakomliggande orsakerna till konflikter, ta fram kunskaper om tidigare överträdelser beträffande mänskliga rättigheter samt vilken inverkan det fått på nuvarande försoningsprocesser.

Att Seyfo Center väljs som en av dessa samarbetspartner av ett så prestigefullt institut är i sig ett erkännande på att vi gör rätt saker, säger Sabri Atman ordförande för Seyfo Center och tillägger: ”Under resans gång måste vi räkna med både framgångar och motgångar. Det finns de som uppskattar och de som hatar vår verksamhet. Vår övertygelse är flamman på vår väg och stödet från vårt folk är oljan som håller flamman vid liv. Nu är tiden kommen att vi utvidgar verksamheten till flera världsdelar. Sverige står närmast på tur. Den 9 oktober 2011 kommer vi att ha ett öppet möte i S:t Jakob katedralen i Södertälje där vi sätter grunderna för organisationen Seyfo Center i Sverige. Tanken är att Seyfo Center i Sverige ska vara en förlängd arm för Seyfo Center centralt men också kunna arbeta självständigt i sin verksamhet. Jag är övertygad om att vårt folk i Sverige kommer att stödja den nya öppningen av Seyfo Center”.

Fehmi Barkarmo