Förra veckan var det stort massmedialt fokus på hundraårsdagen av folkmordet på armenier, assyrier och greker.

Media skrev mycket om folkmordet, både om hur det högtidlighölls i Armenien och i Sverige och om den svenska regeringens ovilja att följa riksdagsbeslutet om ett erkännande. På ledarplats krävde bland andra Aftonbladet, Länstidningen och Göteborgs-Posten att regeringen måste hålla sitt löfte om ett erkännande.

Assyriska Riksförbundet höll två manifestationer på minnesdagen den 24 april. På Politikertorget i Södertälje talade representanter för olika politiska partier. Manifestationen på Sergels torgs i Stockholm var ett samarrangemang med Armeniska Riksförbundet och Pontiska föreningen i Stockholm. Representanter för de arrangerande föreningarna samt för politiska partier höll tal till de över 1 000 personer som hade samlats.

Vid sidan av manifestationerna i Södertälje och Stockholm hölls också olika evenemang där folkmordet uppmärksammades på andra orter i Sverige. Flera tidningar publicerade opinionsartiklar som krävde att regeringen erkänner Seyfo eller att det nya folkmord som nu pågår i Irak och Syrien bör stoppas.

I samband med minnesdagen lanserade riksförbundet en namninsamling för att kräva ett erkännande av regeringen. Den har hittills samlat över tusen underskrifter. Insamlingen pågår ännu och namnlistorna kommer att överlämnas till representanter för regeringen.