Människorättsaktivisten Zeynep Tozduman uppmärksammar Naum Faiqs dödsdag den 5 februari i turkiska medier. I en lång artikel uppmanar hon de lokala makthavarna i Omid (Diyarbakir) att uppmärksamma stadens store son, den assyriske författaren Naum Faiq. Tozduman kommer med konkreta förslag på vad man bör göra för att hedra Naum Faiqs minne, till exempel att upprätta ett Naum Faiq-museum av hans gamla hem.

Bland assyrierna är Zeynep Tozduman känd för sitt engagemang och försvar av Mor Gabrielklostret. För några månader sedan besökte hon Sverige och föreläste bland assyrier i flera olika städer. Så sent som för några år sedan visste Zeynep Tozduman inget om assyrierna. Bakgrunden till bekantskapen med assyrierna var i samband med den turkiska statens försök att konfiskera Mor Gabriels mark. Nyheterna om Mor Gabriel nådde även Zeynep Tozduman som egentligen bor mycket långt ifrån Turabdin, nämligen i Izmir vid egeiska havskusten.

Bland assyrierna kopplas Naum Faiq till renässansen och uppvaknandet inom folkgruppen. Därför hedras han årligen av assyriska organisationer runt om i världen. På senare år har Naum Faiq även uppmärksammats i sin hemstad Omid.  Förra året beslutade kommunfullmäktige i Omid att ändra namnet på gatan där Naum Faiqs gamla hem ligger. Än idag har guvernören inte godkänt namnbytet. Trots det har gatan som tidigare hette ”Ziya Gökalp sokağı’ ändrats till ”Naum Faiq Sokağı”.

För övrigt är Ziya Gökalp också en känd författare i Turkiet. Han anses vara den ungturkiska nationalismens och dess ideologis förgrundsgestalt. Ziya Gökalp, tillsammans med politikern Enver Pasha och hans ungturkiska rörelse, ligger bakom den etniska rensningen som senare resulterade i ett folkmord på assyrierna 1915.

Med en lång artikel uppmärksammar nu Zeynep Tozduman den assyriske tänkaren och författaren Naum Faiq. Hennes artikel har nu publicerats på flera olika internetsajter i Turkiet. Hon skriver bland annat:

Som framgår av Naum Faiqs dikter önskade han att begravas i sitt eget land. Men liksom den store armeniske folkmusikern Aram Dikran, som också var från Omid och hade samma önskan, begravdes dessa långt ifrån sina förfäders land. Vi har inte kunnat tillgodose deras önskan. Assyriska folket och många intellektuella vädjar till den assyriervänliga borgmästaren Abdullah Demirbaş att köpa Naum Faiqs gamla hus och förvandla det till ett Naum Faiq-museum för värna och främja denna kulturmosaik. Naum Faiq tvingades lämna sitt fädernesland 1912. Vår förhoppning och vår önskan är att om ett år, den 5 februari 2012, står Naum Faiqs hus nyrenoverat och omvandlat till museum. Samt att man i kommunens regi anordnar aktiviteter under en hel vecka för att hedra minnet av den assyriske författaren och upplysaren Naum Faiq.   

Att man en dag skulle komma att kalla en gata efter Naum Faiq eller någon annan assyrisk personlighet i Turkiet, var inget som någon av oss hade trott var möjligt. I dag är detta faktum, tack vare en medveten borgmästare som har stått emot trycket från myndigheterna i Ankara och andra fascistiska krafter som blev irriterade över att Ziya Gökalps namn ersattes med Naum Faiqs.

Dikran Ego
Frilansjournalist