En grupp assyriska ungdomar i Belgien har sedan tre år försökt bilda ett ungdomsförbund i brist på andra assyriska organisationer i landet. De genomförde nyligen en veckoslutskus där de fattade beslut om att registrera sin organisation.

Belgien är ett delat land med ett ökänt politiskt tjafs mellan de olika grupperingarna. Samma sak kan sägas om den assyriska befolkningen i landet vars antal sägs vara allt mellan 10 000 till 20 000 individer. Som bekant befinner sig de lokala kyrkostyrelserna inom Assyrisk ortodoxa kyrkan sedan flera år i en bitter fejd med biskopen. Förutom kyrkorna existerar i princip inga andra organisationer bland assyrierna i Belgien. Inte heller den annars så framgångsrika dawronoye rörelsen lyckades skapa sig någon nämnvärd bas i landet. Pessimisten skulle säga att assyrierna i Belgien är immuna mot organisationsbygge.

De assyriska ungdomarna, inspirerade av ugdomsorganisationer i andra länder har sedan länge känt att de vill samla sig och bilda en egen nationell organisation som ska hållas utanför vuxenvärldens splittringar och fejder. De började redan 2009 med en historisk veckoslutskurs som samlade sju personer för första gången. Drömmen var att få ihop en kärngrupp av undgomar för attdriva etableringen av ett assyriskt ungdomsförbund. Under november i år var det så dags att följa upp planerna. En nya veckoslutskurs anordnades med fler deltagare. Veckoslutskursen finansierades denna gång av Assyrien stiftelsen i Holland. Det uttalade målet var att gå från ord till handling och registrera ett assyriskt ungdomsförbund.

En interimsstyrelse valdes med en tjej vid namnet Klaudia Kariakos som ordförande. I ett skriftligt uttalande meddelade den nya ordföranden:- Mitt första åtagande som nyvald ordförande för Assyriska ungdomsförbundet i Belgien är att formalisera vår organisation hos de belgiska myndigheterna.

Till skillnad från Sverige och andra europeiska länder är tröskeln för statligt ekonomiskt stöd till etniska organisationer högt i Belgien och startsträckan är därför längre. Här kan assyriska organisationer i Sverige spela en positiv roll och stödja den unga organisationen fram till dess den kan stå på egna ben.