Idag gick rättegångarna mot S:t Gabrielklostret vidare. I första rättegången vann klostret mot staten i frågan om vilka landområden innanför murarna som tillfaller klostret. I den andra rättegången fick klostret se sig besegrat gentemot turkiska skogsmyndighetens snåriga regelverk.

Idag fortsatte alltså rättegångarna mot S:t Gabrielsklostret i Midyat, Turkiet. Assyriska Riksförbundets representant, Simon Barmano, var som vanligt på plats för att ge Hujådås läsare direkta rapporter från rättssalen.

Den första rättegången handlade om en stämningsansökan som en statligt anställd advokat lämnat in mot klostret i syfte att ta över större markområden innanför murarna. Denna vann klostret tämligen enkelt. Svårare skulle det bli i rättegången mot turkiska skogsmyndigheten.

I Turkiet finns en regel som säger att om markägare, inom sina gränser, har mark som de inte kan eller vill bruka skall klassas som skogsmark och automatiskt tillfalla skogsmyndigheten. Skogsmyndigheten kan i sin tur bruka den eller sälja den vidare. Regeln är kontroversiell till och med i Turkiet eftersom den ställer till stora problem för markägare som betalat för mark som de kan bli av med, utan att få någon ersättning om de låter den vara obrukbar.

– Med den regeln i ryggen dömde idag rättgången i skogsmyndighetens favör. Domen betyder att klostret förlorar markområden på 267000 kvadratmeter innanför muren och 60000 kvadratmeter utanför muren. Det är en snårig regel som nu innebär att, trots att områdena ligger innanför S:t Gabriels gränser får klostret inte nyttja dem, säger Simon Barmano.

Europeiska politiker som övervakade dagens rättegångar reagerade starkt över regelns utformning. De menar att den är orättvis och att S:t Gabriel gör rätt i att överklaga domen till Ankara i första hand. Om det skulle behövas skulle sista instansen för ett överklagande lämnas in till Europeiska domstolen.

Den tredje rättegången om huruvida klostrets beslut att bygga en omgärdande mur för tjugo år sedan stred mot turkisk lag eller inte får vänta på sin upplösning till 30 september.