Pandemins utveckling har påverkat den kommande kursen Identitet i förändring som kommer att hållas enbart virtuellt.

Kursen var från början tänkt att hållas både virtuellt och fysiskt i Stockholm. Den fysiska delen har ställts in och de anmälda deltagarna har fått meddelande om att de är välkomna att delta digitalt istället. Anledningen är den explosionsartade ökningen av Corona och myndigheternas rekommendationer att undvika att samlas.

Totalt 32 personer hade anmält sig till kursen som hålls på lördag 21 november. Ungefär hälften hade anmält att de önskar delta på plats. Dessa får nu hålla till godo med deltagande hemifrån.

Kursen hålls gemensamt av Assyriska Ungdomsförbundet och Assyriska riksförbundet.