Den nedläggningshotade SSU-klubben SSU Järva fick, under våren 2005, en nystart. Detta genom att ungdomar av assyriskt/syrianskt ursprung anslöt sig till klubben, som redan tidigare har haft medlemmar av samma folkgrupp. Ungdomarna döpte om klubben till SSU Seyfo för att, på politisk väg få ett erkännande av det assyriska/syrianska folkets rättigheter.

Nystarten kom till genom diskussioner och träffar i Assyriska föreningens lokaler i Tensta tillsammans med Abdo Goriya, en framträdande politiker i Stockholm. På dessa möten diskuterades politiskt arbete som den naturliga vägen till förändring. Diskussionen ledde till att ungdomarna i Assyriska föreningen i Stockholm bestämde sig att gå med i SSU Järva, dels för att kämpa för att bevara och utveckla välfärden i det nya hemlandet Sverige, och dels för att kunna solidarisera sig med medmänniskorna i hemländerna som fördrivs från ursprungslandet.

Efter en tid byttes namnet på klubben till SSU Seyfo, som klubben heter idag. Klubben är ansluten till Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund i Stockholm. Klubbens medlemmar vill även vara goda förebilder för andra assyriska/syrianska ungdomar i området genom att visa att man verkligen kan förändra sin omgivning och sitt samhälle bara engagemang och vilja finns.

Det gemensamma målet för klubbens medlemmar är att ta upp frågor som berör det assyriska/syrianska folket i sin helhet. Med andra ord är deras mål att med fokus på assyriska/syrianska frågor sätta grunderna för en ny politisk kultur bland ungdomar. En kultur där kampen för folkets rättigheter alltid bör vara glödande och vid liv. SSU Seyfo uppmuntrar ungdomar att engagera sig politiskt, och menar att man inte bör låta andra besluta om beslut som berör en själv.

Under två års tid har SSU Seyfo haft möten och gått igenom förslag om hur man bör gå till väga inom den närmaste tiden. Ett önskemål är att bedriva studiecirklar då man bjuder in sakkunniga som kan föreläsa.

Det viktigaste och det som mötesdiskussionerna allra mest kretsat kring sedan starten har varit drivandet av motionen Erkännande av folkmordet på assyrierna/syrianerna som lyftes upp av Olof Sundblad, Behiya Aslan, Hani Ibrahim och Hanibal Romanos. Motionen behandlades under SSU Stockholms årskonferens som hölls den 14-16 mars 2003. Motionen lämnades in av klubben SSU Västerort och ställer krav på att Sverige ska erkänna Seyfo – folkmordet på det assyriska/kaldeiska/syrianska folket som ägde rum åren 1914-1924 i östra Turkiet då hundratusentals barn, kvinnor och män skoningslöst utsattes för ett systematiskt utfört mördande. SSU Stockholm antog motionen. Därefter hände inget.

Den 20 november 2006 lämnade SSU Seyfo in följande två motioner; Erkänn folkmordet på assyrierna/kaldéerna/syrianerna och Frizon åt assyrierna/kaldéerna/syrianerna i Irak, till SSU Stockholms distriktsstyrelse som biföll dessa på distriktstyrelsemötet senare samma dag. Motionerna tar upp två viktiga frågor för det assyriska/syrianska folket som alltid är dagsaktuella.

Detta har ingivit hopp hos SSU Seyfos medlemmar som ser ljust på motionerna. Nästa hållplats är Stockholms arbetarekommuns årsmöte 20-22 april 2007, dit motionerna är skickade och kommer att behandlas. Förhoppningarna är goda, och chanserna relativt stora för bifall. Blir det som klubben hoppas på bär det av till det Socialdemokratiska partiets kongress i augusti nästa år.

Att motionerna arbetar sig hela vägen inifrån partiet ökar chanserna definitivt för att de ska antas officiellt av Sverige, då Socialdemokraterna är det största partiet i landet. SSU Seyfo kommer att bedriva lobbying, men det kommer att behövas hjälp. SSU Seyfo uppmanar hela det assyriska/kaldeiska/syrianska folket att engagera sig i frågan, och kräva av sina folkvalda politiker att arbeta i motionernas anda. Nu är chansen att lyckas. Det kan sluta med en stor framgång för folket, inte minst för SSU Seyfo som strävar efter att skapa ett politiskt medvetande hos den assyriska/kaldeiska/syrianska ungdomen. Klubben välkomnar därför nya medlemmar som vill vara med i denna kamp. Det hela är en process som tagit många år, och kommer att ta många år till, men det är det värt för den som vill förändra. Detta är bara början.