För att sprida kunskap om folkmordet på det assyriska folket krävs bra lobby. Därför har Seyfo Center, i ett lyckat försök, nått ut med information till olika politiker genom en broschyr på 48 sidor.

– Politiker är mycket upptagna och de får många olika böcker, rapporter och annan litteratur som olika grupper vill att de ska läsa. Men det är omöjligt för dem att gå igenom allt material. Därför har vi satt ihop något kort och lättläst, säger Sabri Atman, som är nöjd med broschyren, Assyrian genocide 1915.
 
Han menar att knepet är att sätta ihop något som går att läsa igenom relativt snabbt. Annars finns risken för att det hamnar åt sidan.
 
Genom broschyren, som har tryckts upp i 14 000 exemplar och som handlar om förnekelse av folkmordet och rätten till ett erkännande, har nu Seyfo Center lyckats sprida den till politiker, riksdagar och parlament i hela Europa, Australien och Armenien.
 
Broschyren är sammansatt av olika tal från det Europeiska parlamentets konferens som hölls i Bryssel den 26 mars 2007.
 
Samma dag som konferensen hölls skrev tyska Mechthild Rothe, vice presidenten för EU parlamentet, sin namnteckning i broschyren för att visa att hon stödjer kampen för ett erkännande. Något som Sabri Atman är mycket nöjd med.
 
– Jag vill att alla ska höra om Seyfo. Den turkiske professorn i historia och islamologi, Mehmet Celik, sa att han chockades över hur vi sprider lögner om ett folkmord som, för honom, inte har existerat.
 
Broschyren, parallellt med föreläsningar och konferenser, är ett bra sätt att fler människor kan ta del av assyriernas historia och kamp för rättvisa.
 
– Många av dem som jag har träffat i Grekland och Armenien säger till mig att detta är nytt för dem. Och det är efter att de har fått information om vårt folk som de stödjer oss i vårt arbete för ett erkännande. Ett ökat intresse för vårt folk och ökad kunskap stödjer oss i vår kamp, säger Sabri Atman.
 
En annan positiv följd av broschyren är att Markus Ferber, en EU parlamentariker, bjöd in Seyfo Center för samtal i oktober för att tillsammans göra en konferens i det tyska parlamentet i början av nästa år.
 
Så ska Seyfo Center även organisera ett konferans i parlamentet i Schweiz. 
 
– Vi är mycket tacksamma för all hjälp vi får av våra organisationer, bland annat Assyriska riksförbundet och Assyriska ungdomsförbundet, samt enskilda personer som hjälper till med att sprida broschyren, säger han.