EU-toppmötet med Turkiet nyligen ledde till flera segrar för landet som fortsätter förneka 1900-talets första folkmord. Det kan bli ännu svårare att få igenom folkmordserkännanden framöver.

Turkiets nya roll som passage för den enorma flyktingströmmen har gett landet stora förhandlingsfördelar gentemot den Europeiska Unionen. Under mötet mellan EU och Turkiet under söndagen fick turkarna igenom flera av sina krav. EU börjar med att betala ut tre miljarder Euro, släppa visumkravet för turkiska medborgare och öppna nya kapitel i Turkiets EU-medlemsskapsansökan.

Det nya politiska läget kan försvåra den svenska regeringens lovade erkännande av folkmordet på assyrier. Inför valet lovade Stefan Löven att han ser det som självklart att Seyfo ska erkännas av regeringen om Socialdemokraterna kommer till makten. Efter valet har frågan varit uppe flera gånger i media och i riksdagskammaren.

– Vi befarar att regeringen kommer att försöka förhala frågan mer än tidigare då inget land i EU vill uppröra Erdogan som läget ser ut idag, kommenterar riksförbundets ordförande Afram Yakoub, Det gör vårt arbete tuffare att få regeringen att komma med ett erkännande.

Många bedömare tror att det allmäna läget för mänskliga rättigheter och minoriteter i Turkiet nu kommer att försämras. Den turkiska regeringen upplever sig ha övertaget och har inte samma press på sig som tidigare att respektera mänskliga rättigheter.I förlängningen kan de minimala förbättringar som åstadkommits för assyrier i turkiska Assyrien komma att hotas.