Ett nytt EU-finansierat forskarprojekt syftar till att kartlägga den assyriska folkgruppen i Sverige. En assyrisktalande forskarstudent söks nu för att hjälpa till med fältarbetet.

Det är universitet i Lodz, Polen som driver projektet under namnet ”Defining and Identifying Middle Eastern Christian Communities in Europe. Huvudansvarig är Dr Marta Wozniak som tidigare forskat om assyrier i Sverige. 

För fältarbetet efterfrågas nu en assyrisktalande forskarassistent med en relevant akademisk examen. Mer detaljer om projektet och assistenttjänsten finns i filen nedan.