Ninos Maraha skrev nyligen en debattartikel i Aftonbladet tillsammans med Cecilia Wikström, Fredrik Malm och Olle Wästberg om assyriers rättigheter till ett lokalt självstyre på Ninveslätten. Hujådå har valt att följa upp med frågor till personerna bakom debattartikeln och intervjuar därför Olle Wästberg, tidigare generaldirektör för svenska institutet.

Varför anser ni att ett lokalt självstyre är att föredra framför till exempel autonomi?
– I första hand ska Irak självt hålla på sin egen författning, garantera assyrierna självstyre och trygghet.

Varför tycker du denna fråga är viktig?
– Assyrierna representerar en urgammal kultur och har varit förföljda i en rad länder i Mellanöstern – och var ju också utsatt för vågor av massakrer och folkmord i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Assyrierna måste äntligen få trygghet. Dessutom har Sverige ett speciellt ansvar eftersom det finns en så stor grupp assyrier i Sverige.

Hur kommer du som tidigare generaldirektör för Svenska institutet driva frågan vidare?
– Jag har varit engagerad i assyriska frågor sedan 1970-talet. Jag var under många år vice ordförande i Assyriska-syrianska flyktingfonden. Jag kommer att fortsätta delta i debatten och försöka påverka opinionen.
 
Regeringen, där folkpartiet deltar har varit passiva kring ämnen som berör assyrier. Man beklagade erkännandet av folkmordet Seyfo när det röstades igenom i Riksdagen. På vilket sätt skiljer sig folkpartiets hållning gentemot regeringens och främst moderaternas inställning till den assyriska folkgruppen? 
– Det finns lyckligtvis ett antal mycket engagerade folkpartister – också i riksdagen och europaparlamentet – som kommer att driva fråganm.

När tror du att Nineveslätten kan vara en realitet?
– Det är mycket svårt att säga. Idag går utvecklingen åt fel håll.

På vilket sätt bör assyrier i Sverige engagera sig i frågan anser du?
– Som alla andra i Sverige har assyrierna ansvar att höra av sig till sina politiker och försöka påverka opinionen.

Den amerikanske senatorn Mark Kirk är också positiv till en liknande lösning som ni framfört, vad betyder det?
– Det är naturligtvis positivt. Men USA borde engagera sig mycket starkare. USA är det land som har största möjlighet att påverka Irak.