År 2006 uppfördes det första monumentet över det assyriska folkmordet i Frankrike. Fem år senare tillkom ett till i förorten Saint-Brice. Nu på lördag den 27 april avtäcks det tredje Seyfomonumentet i Arnouville, 15 kilometer utanför Paris.

Seyfo-monumentet har uppförts efter samarbete mellan två assyriska föreningar. Samarbetet mellan föreningarna, Shawtapoutıd Huyada ad Atoraye Kaldaye ad Fransa och Shawtapoutıd Atoraye Kaldaye ad Fransaresulterade med ännu ett Seyfo-monument. Förutom föreningarna har Mathieu Doman från kommunen Arnouville bidragit till uppförandet av monumentet. Samtliga tre monument i Frankrike står på offentlig mark och har godkänts av myndigheterna. 

Arbetet kring monumenten har skett i tätt samarbete mellan ovannämnda föreningar och Seyfo Center. Sabri Atman från Seyfo Center skulle vara med vid avtäckningen av monumentet men på grund av ett högt arbetstempo i sin doktorandtjänst om folkmordet 1915 kan han inte närvara. Istället har Sabri Atman skickat ett brev som kommer att läsas upp under avtäckningsceremonin. I brevet tackar Sabri Atman alla som har bidragit i monument och säger bland annat följande: 

”Ni har genom att resa tre Seyfo-monument på olika platser i Frankrike påminnt Turkiet ännu en gång att vi aldrig kommer att glömma folkmordet 1915.”

Enligt uppgifter från Seyfo Center har man kommit långt i arbetet kring uppförandet av ett Seyfo-monument i Kalifornien, USA. I Grekland befinner sig arbetet kring uppförandet av ett Seyfo-monument i sin slutfas. Seyfo-monument arbetet får ett massivt stöd från Grekland och enligt planerna kommer monumentet avtäckas i augusti. Även i andra länder i Europa pågår arbete för att uppföra ett monument för att hedra folkmordsoffren under Seyfo 1915. 

Men för Sveriges del har vi inte mycket att glädjas över kring Seyfo-monument. Trots ett beslut från kommunstyrelsen år 2007 om att uppföra ett Seyfo-monument misslyckades man med att förverkliga det. I stället för att skapa en minnesplats för att hedra sina offer under Seyfo 1915 har man bråkat om bagateller. Efter en långdragen och infantil debatt kring vilka namn och i vilken ordning dessa skulle stå på monumentet rann det hela ut i sanden. 

Dikran Ego