De djupa politiska motsättningarna i USA avspeglar sig i allt högre grad hos den assyriska gruppen i landet.

Klyftan mellan demokrater och republikaner har sällan varit lika djup som idag i det stora landet i väst. En del bedömare tror till och med att något som liknar ett inbördeskrig kan komma att utbryta om båda sidor utropar sig till vinnare i valet i november.

Motsättningarna har även blivit allt tydligare bland de över en halv miljon assyrier i landet. Inläggen och debatterna mellan assyriska Trump-anhängare och motståndare mellan assyrier på sociala medier har blivit allt vanligare och hätskare.

Trump-anhängarna tycks vara den mer höggljudda gruppen och bättre organiserade. Under parollen Assyrians for Trump har en hemsida och facebook-grupper skapats. Hemsidan ingår i Trump-kampanjens digitala plattform och tycks vara en del av en strategi att mobilisera olika etniska grupper. Anhängarna lägger även ut foton från olika events de deltar i.

Trump-kampanjen verkar ha lagt märke till att den har stöd bland assyrierna. Nyligen annonserade Assyrians For Trump på facebook att gruppen kommer att gästas av Trumps son Eric Trump i Glendale, Arizona där det finns en växande assyrisk community.

En tredje kategori assyrier tycks ovilliga att bidra till mer splittring i vad de beskriver som en redan delad community, och beklagar sig över denna ökande klyfta bland assyrier.