Turkiets medlemskap i EU var temat på seminariet i ABF-huset i Stockholm på onsdagskvällen. De armeniska, assyriska och kurdiska riksförbunden berättade om sina krav på Turkiet och de hade alla många kritiska synpunkter. Även Turkiska riksförbundet skulle delta, men de ställde in i sista stund.

Seminariet som fyllde lokalen arrangerades av Europeiska Socialdemokratiska Partiet i Stockholm och ABF Stockholm. Förväntansfulla representanter och medlemmar från assyriska, armeniska och kurdiska riksförbunden samt övriga deltagare fick beskedet att Turkiska riksförbundet ställde in.

Med detta sa moderatorn, Devrim Mavi, att seminariet inta blir lika bra med endast minoriteterna representerade. Hon förklarade att Turkiska riksförbundet hade bytt representanter flera gånger innan de slutligen ställde in.

Det hindrade dock inte deltagarna i panelen att föra fram sina åsikter.

På frågan om Turkiets medlemskap i EU var panelen enig: de var för ett medlemskap, men endast när landet ändrar sina grundlagar och respekterar de olika minoriteternas rättigheter. Representanterna förde även fram sina specifika krav och synpunkter.

– Turkiet bryter mot folkrätten när de går in i Irak och det är mycket oroväckande. Turkiet måste erkänna kurdernas grundläggande rättigheter för att bli medlem i EU, säger Aycan Bozarslan från Kurdiska riksförbundet.

Hon säger att även om Turkiet har gjort vissa framsteg kvarstår ändå mycket att göra.

–Turkiets samtliga minoriteter måste respekteras. Det kurdiska språket måste bli ett officiellt språk bredvid det turkiska. Demokrati, frihet för partier och yttrandefrihet måste respekteras, säger Bozarslan.

Från armeniska riksförbundets sida lyfter Vahag Avedian fram två kritiska punkter. Det första är Turkiets blockad mot Armenien som EU måste ställa krav på Turkiet att upphäva. Det andra är erkännandet av folkmordet på armenierna år 1915.

– Ska man släppa in ett land i EU som inte erkänner det värsta brottet som en nation kan begå, nämligen folkmord? Frågar Avedian.

Soner Önder från Assyriska riksförbundet håller med Avedian och framhåller att folkmordet på assyrierna under första världskriget måste erkännas. Annars kan de inte försonas med sitt förflutna.
Han tog upp Australien som ett bra exempel på ett land som nyligen bad om ursäkt för orättheter gentemot landets ursprungsbefolkning, aboriginerna.

Utöver kritiken mot Turkiet, var representanterna även eniga om att Sverige är för passivt i dessa frågor. De menar att Sverige vill ha med Turkiet i EU och pressar därför inte för ett erkännande av folkmordet. Då riskerar Turkiet att inte få träda in.

En av deltagarna på seminariet, Markus De Basso från Järfälla i Stockholm, var positiv till att ett seminarium som detta arrangeras men var missnöjd med att Turkiska riksförbundet inte deltog.

– Det är bra att minoriteterna får ett tillfälle att komma till tals och därför borde även Turkiska riksförbundet ha varit närvarande och gett sina synpunkter på minoriteternas krav, säger De Basso