Sveriges folkmängd var vid årsskiftet över 9 250 000. Det betyder att folkmängden ökade med över 75 000 personer under 2008. Det är den största folkökning som Sverige har haft sedan 1970, mycket tack vare en fortsatt hög invandring och ett stort antal nyfödda.

Under 2008 invandrade hela 102 000 personer in i landet, vilket innebär en ökning med två procent jämfört med föregående år. Men det är inte den invandrargrupp man först tänker på som har ökat mest. Största invandrargruppen är faktiskt återvändande svenska medborgare, där andelen återvändande är tolv procent högre under 2008 jämfört med 2007.

Tätt efter följer invandringsgrupper från Irak och Polen. Invandringen av irakier har visserligen minskat med tjugoen procent, men är fortfarande mycket hög. 2007 invandrade 15 000 irakier till skillnad från förra årets 12 000. Förklaringen är ett minskat antal asylsökande från Irak, samtidigt som bifallsandelen minskat för denna grupp.

Även antalet födda barn har bidragit till den stora folkökningen. Med nästan 110 000 barn som såg dagens ljus under 2008, hade Sverige ett födelseöverskott på 19 000 personer. Det är en avsevärt högre siffra än antalet avlidna. En konstant ökning de senaste åren har varit andelen utrikes födda.

För tio år sedan var elva procent av Sveriges befolkning utrikes född. Denna andel har stigit konstant och blev under 2008 drygt fjorton procent. Bland de utrikes födda utgör finländarna, med sina 176 000, den största gruppen följd av 108 000 födda i Irak.

I Sverige har nästan 400 000 personer två utrikes födda föräldrar samtidigt som de själva är födda i Sverige. Denna grupp utgör, tillsammans med det utrikes födda, nästan en femtedel av den totala befolkningen.