Den sista oktober var en mörk dag för de kristna assyrierna i Irak. Under pågående söndagsmässa i Jungfru Maria befrielsekyrkan i Bagdad dödades ett 60-tal oskyldiga. Attentatet är bara ett iraden på övergrepp på den kristna minoriteten i landet. Nu anordnar Jönköping, Göteborg och Stockholm manifestationer mot våldet i Irak. Alla är inbjudna för att visa sitt stöd.

Under loppet av ett par år har antalet kristna i Irak halverats. Om inget sker kommer de kristna helt att utplånas som grupp i landet. Massakern i Bagdad är en del av de systematiska förföljelser som riktas mot gruppen. Samtidigt har den svenska regeringen valt att inta en allt mer restriktiv linje i sin asyl och flyktingpolitik. Människor med behov av skydd skickas utan hänsyn till gruppens utsatthet tillbaks till osäkra städer som Bagdad och Mosul. En sådan hållning är orättfärdig då situationen för de kristna är mycket prekär.

Följande städer inbjuder till manifestation:

Jönköping – fredag 12:e november
Vi samlas på Hovrättstorget ca 17.30 och därefter är det avmarsch till Rådsparken. Programmet beräknas börja 18.00.

Göteborg – lördag 13:e november
Samling på Götaplatsen från 12.30. Tal och information hålls mellan 13.00 – 13.30. Tåget börjar gå mot Gustavs Adolfs torg vid 13.30 och beräknas vara framme vid Domkyrkan kl.14.00 där ekumeniska förböner hålls mellan kl.14.15 – 15.00.

Stockholm – söndag 14:e november
13.00 Samling vid Mynttorget för avmarsch.
14.00 Avmarsch från Mynttorget till Kungsträdgården
15.00 Program börjar med tal

Hujådå uppmanar sina läsare att delta och visa sin solidaritet. Tillsammans är vi starka. Hujådå stödjer också tidningen Dagens namninsamling/upprop för att stoppa avvisningen av kristna assyrier till irak. Skriv under du också.

Skriv under elektroniskt genom att klicka här.