Under lördagen avverkade Assyriska Riksförbundet och Assyriska Mediainstitutet sina ordinarie årsmöten i Södertälje. Båda organisationerna fick stöd för viktiga frågor. ARS fick stöd för sina ekonomiska satsningar och AMI för en utredning kring utvecklingen av Assyria TV.

Runt trettiofem personer närvarade under AMI:s och ARS årsmöten i Assyriska Kulturföreningen i Södertälje. För de närvarande var det också ett tillfälle att se Riksförbundets nya kansli.  

ARS årsmöte började med presentutdelning och formellt tack från Förbundsstyrelsen till personer och organisationer för stöd och samarbete. Hammurabi Barasmar tackades för att han representerar Förbundet under olika möten. Gabriel Agirman tackades för sin hjälp med att driva medlemstidningen Hujådå. Besim Aho, ordförande i S:t Jakobkatedralen och Phelib Ado, VD SIT-Consult tackades för hjälpen att förvara Förbundets tillhörigheter kostnadsfritt under tidigare år. Barsoum Dikmen, företrädare för Assyriska Demokratiska Organisationen (ADO) tackades för samarbetet med Förbundet för assyrierna i Syrien. 

Den tryckta verksamhetsberättelsen gicks igenom och deltagarnas frågor kring verksamheten besvarades. Kassören Mano Barmano gick igenom den ekonomiska redovisningen. 

– Det är roligt att visa upp ett starkt resultat. Vi har vårdat ekonomin och sanerat den, säger Mano och fortsätter: ”För oss som styrelse var det väldigt trevligt att årsmötet backade upp den ekonomiska utredningen. Nu kan vi gå vidare och implementera satsningarna”, berättar han. 

Assyriska Mediainstutets årsmöte innebar ett viktigt beslut. Styrelsen ställde fram ett förslag till årsmötet att tillsätta en utredning för att undersöka hur Assyria-TV kan utvecklas och eventuellt bli en satellitsänd kanal. 

– Att årsmötet gillade förslaget visar att det är många som vill se Assyria-TV ta nästa steg i sin utveckling. Det ska bli intressant att se utredningens förslag när den blir klar. säger Josef Garis från AMI. 

Johanon Akcan, Isak Betsimon och Afram Yakoub valdes till att utföra utredningen som är tänkt bli klar innan sommarledigheten.