En omfattande infrastrukturplan i Dohukprovinsen i Norra Irak hotar att ändra demografin och markägandet till assyriernas nackdel. Nu sjösätter ARS en kampanj för att uppmärksamma makthavare på problemet.

År 2006 antog Dohukprovinsens styrelse en omfattande infrastrukturplan framtagen av det tyska företaget Voessing. Planen omfattar bland annat vägar, skolor, och turistanläggningar. 

Assyrierna i området har de senaste månaderna fått oroande tecken på planens negativa konsekvenser. 

– Det råder inte någon tvekan om att kurderna försöker använda planen som en täckmantel för sin politik som går ut på att försvaga assyrierna, säger en insatt person i Norra Irak som ARS varit i kontakt med. 

Infrastrukturplanen skulle till exempel innebära att en motorväg byggs rakt igenom flera assyriska byar och samhällen. Det skulle tvinga många assyrier att sälja sin mark och ingreppen i området skulle bli så stora att många skulle välja att flytta. Att turistanläggningar planeras i assyriska byar är en annan oroande utveckling. 

Assyrierna utgör idag den näststörsta etniska folkgruppen i Dohukprovinsen och stora markområden ägs ännu av assyrier.

Assyriska Riksförbundets Assyriengrupp har sedan en vecka lanserat en kampanj för att uppmärksamma makthavare i Sverige och Europa på problemet.