Nu på lördag och söndag hålls två öppna workshops dit alla medlemmar är välkomna att komma och dela med sig av sina idéer kring riksförbundets satsningar för de två kommande åren.

För första gången i riksförbundets 40-åriga historia bjuds medlemmarna in att dela med sig av sina idéer för riksförbundets två-åriga verksamhetsplan.

På lördag den 7:e januari klockan 13:00-15:00 hålls en öppen workshop i Assyrien Kulturcenter i Botkyrka. Dagen därpå, söndag 8:e januari, hålls den andra workshopen i Assyriska föreningen i Västra Frölunda.

Alla medlemmar välkomnas att komma dit och brainstorma gemensamt kring vilka satsningar och aktiviteter Assyriska riksförbundet ska genomföra under 2017 och 2018.

Under workshoparna kommer man att dels utvärdera den nuvarande verksamhetsplanen, utmana varandras idéer i mindre grupper och argumentera för sina förslag.

Tidigare har förbundets verksamhetsplaner tagits fram av förbundsstyrelsen som ensamma fått bestämma vilken väg förbundet ska ta. Efter en stadgeändring under senaste riksombudsmötet 2015 ska nu även medlemmarna få säga sitt. Därför anordnas två öppna workshops och erbjuds även möjligheten att via en enkät lämna in sina förslag.

Alla idéer och förslag som samlas in på detta sätt kommer därefter att sammanställas till en verksamhetsplan som skickas ut på remiss till medlemsorganisationerna. Efter att även dessa fått säga sitt kommer verksamhetsplanen att läggas fram för omröstning av riksombudsmötet (ROM) den 26 mars i år.

Sammanfattningsvis innebär det nya arbetssättet att fler får möjlighet att påverka förbundets verksamhet och inriktning vilket kommer att stärka den interna demokratin.