Svante Lundgrens uppskattade bok om assyriernas historia har nu utkommit i tysk översättning på ett stort förlag.

I början av år 2014 utkom Svante Lundgrens bok Assyrierna – från Nineve till Södertälje. Bakom utgivningen låg Assyriska Dolabani Forskningsstiftelsen i Sverige och boken utkom på Assyriska riksförbundets förlag, Tigris Press. Boken fick ett gott mottagande, fick stöd av Statens kulturråd och kom snart ut i en andra upplaga.

Assyriska Dolabani Forskningsstiftelsen har också ombesörjt att boken översatts till engelska och tyska. Den tyska översättningen utkommer nu på ett stort, etablerat förlag i Tyskland, LIT Verlag. Förlaget är ett av de största tyskspråkiga förlagen för facklitteratur och ger ut böcker inom teologi, humaniora, samhällsvetenskaper och ekonomi. LIT Verlag ger ut omkring 800 böcker varje år.

– Det är naturligtvis glädjande att min bok kommer ut på tyska, säger Svante Lundgren. Det finns över 100 000 assyrier i Tyskland så det borde finnas en marknad för boken. Att ett så etablerat förlag som LIT Verlag vill ge ut den är hedrande. De har ju också omfattande resurser för att marknadsföra boken.

Den tyska översättningen är gjord av Aryo Makko. Det är inte bara en rak översättning, utan innehållet har anpassats för tyska förhållanden. Avsnitten om assyrierna i Sverige har i den tyska översättningen ersatts med en beskrivning av den assyriska folkgruppens ankomst och historia i Tyskland. Dessa avsnitt är skrivna av översättaren.

Den tyska titeln är Die Assyrer. Von Ninive bis Gütersloh och boken utkommer som titel nr 52 i en bokserie utgiven av Professor Martin Tamcke. Bokserien heter Studien zur Orientalischen Kirchengeschichte (Studier om orientalisk kyrkohistoria).

– Jag ser ju assyrierna som ett folk så boken är mycket mer än bara kyrkohistoria, säger Svante Lundgren. Samtidigt är det naturligtvis så att kyrkan spelat en stor roll i assyriernas historia. Det faktum att boken utges i denna serie kommer att ge den större spridning och Martin Tamcke är en världsberömd kännare av assyrisk kristenhet.

Isak Betsimon, ordförande för Dolabani Forskningsstiftelse, uppmanar alla svensk-assyrier med släktingar i Tyskland att tala med dessa om att sprida boken.

– Genom sin lättillgängliga stil passar boken också utmärkt för icke-assyrier som vill lära sig mer om assyriernas historia och nutida verklighet.

Den tyska utgåvan kan beställas här och det svenska originalet här.