Assyriska Kvinnoförbundet anordnade en historisk konferens om assyriska kvinnors utsatthet i Mellanöstern. Konferensen ägde rum den 29 september i EU-parlamentet i Bryssel.

– Känslan av maktlöshet och en total politisk och medial tystnad är förlamande och förödande för vårt folk, en etnisk och religiös minoritet som i århundraden levt under existenshot. Vi har fått nog och kommer att skrika ut våra systrars och barns smärta tills omvärlden hör oss, säger Nursel Awrohum, ordförande för Assyriska kvinnoförbundet i Sverige som anordnade en konferens i Europaparlamentet om assyriska kvinnors och barns utsatthet i de pågående väpnade konflikterna i Syrien, Irak och Turkiet.

I tre år har förberedelserna inför den internationella konferens pågått. Från början var tanken att konferensen skulle äga rum i något av ursprungsländerna. Valet föll först på Irak, där det fortfarande finns en stor grupp assyrier. Men bara en dryg vecka före konferensen ställdes den in på grund av oroligheter i samband med att kriget mot terroristorganisationen Islamiska staten (IS) bröt ut. Midyat i Sydöstra Turkiet, blev nästa tilltänkta konferensort, men även här utbröt oroligheter och svenska utrikesdepartementet avrådde från att åka till trakten.

Som en etnisk och religiös minoritet är det inte en självklarhet att få arrangera fria konferenser i Assyrien. Assyrierna hamnar ofta i kläm mellan de stridande parterna och blir utsatta från alla sidor. Många assyrier har flytt sina hemländer och lever idag utspridda över hela världen. Senaste årens stora flyktingströmmar har gått till Europa och Sverige, bland dem finns många assyrier. Många är traumatiserade av sina upplevelser av kriget och flykten. Berättelserna är många och ohyggliga.

Mitt i krigssvårigheterna finns starka kvinnor som stannat kvar i hemlandet för att bekämpa våldet och orättvisorna som drabbat många assyrier. Några av dessa kvinnor kom till konferensen för att tala om sitt arbete och om assyriska kvinnors och barns utsatthet i de väpnade konflikterna i Syrien, Irak och Turkiet. En av dem är Norma Zeito Saadi, ledamot i Assyriska demokratiska organisationen i Syrien.

Assyriska kvinnoförbundet anordnade konferens i samarbete med frivilligorganisationen The Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), och Kati Piri, Europaparlamentariker för Socialdemokratiska gruppen (S&D).

Intresset för konferensen blev stort och deltagare från bland annat Tyskland, Holland, Belgien och Sverige deltog. Från Sverige deltog ett 30-tal assyriska kvinnor.