Den östassyriska kyrkan har skjutit upp valet av ny patriark till september.

Den östassyriska kyrkans mångårige och uppskattade patriark Mar Dinkha IV avled i mars. Det var meningen att en ny patriark skulle utses denna vecka, men så blev det inte. I stället sköts valet fram till september.

Biskopssynoden samlades på onsdag i Nohadra (Dohuk) i irakiska Assyrien. Det väntades allmänt att en ny patriark skulle vara vald senast idag. Men i stället kom mötet med ett uttalande i vilket man förklarar att valet kommer att ske den 16 september och den nya patriarken att vigas till sitt ämbete den 27 september. Vigningen kommer att äga rum i Erbil.

Den förklaring som ges för det uppskjutna valet av patriark är att kyrkan behöver mer tid för de samtal om enhet som förs med Österns gamla kyrka. Österns gamla kyrka bröt sig ur den östassyriska kyrkan år 1964 i protest mot att denna hade övergått från den julianska till den gregorianska kalendern. Det har redan länge förts samtal om en återförening och de verkar nu vara i ett avgörande skede. Biskoparna uppmanar till bön både för patriarkvalet och för enhetssamtalen.

I uttalandet från biskopsmötet uttrycks i övrigt stor oro över situationen för kyrkans medlemmar och andra kristna i Mellanöstern. Man kräver speciellt att de över 200 assyrier från Khabur som sedan februari hålls fängslade av terrororganisationen Islamiska Staten ska friges.