På onsdagen röstade utrikesutskottet i den amerikanska kongressens representanthus igenom resolutionen om folkmordet på armenierna år 1915 som ett folkmord. President Bush försökte förhindra resolutionen för att inte försämra relationerna med Turkiet och som svar på omröstningen kallade Turkiet hem sin ambassadör i USA.

Frågan om folkmordet på armenierna har varit föremål för debatt och omröstning i USA flera gånger tidigare. Onsdagens omröstning i utrikesutskottet i den amerikanska kongressens representanthus röstades igenom med 27 ledamöter för resolutionen och 21 emot.

President George W Bush försökte stoppa omröstningen med hänvisning till att Turkiet är en viktig allierad. Amerikanska UD utfärdade ett beklagande av att resolutionen, med nr 106, antagits med förklaringen att den ”allvarligt skadar” de amerikansk-turkiska relationerna, skriver Svenska Dagbladet.

Som en reaktion kallade Turkiet hem sin USA-ambassadör och varnar för att beslutet kan få konsekvenser för relationerna mellan Turkiet och USA. 

Efter det amerikanska utrikesutskottets beslut kräver Esabelle Reshdouni, som är riksdagsledamot för Miljöpartiet, att Sverige ska följa USA:s exempel. I slutet av förra veckan lade flera riksdagsledamöter inklusive Esabelle Reshdouni en flerpartimotion att Sverige erkänner folkmordet på armenier och assyrier/syrianer/kaldéer.

Esabelle Reshdouni har ett armeniskt ursprung och hennes familj och släkt drabbades av folkmordet.

– Det är en hjärtefråga att folkmordet på armenier och assyrier erkänns av Sverige och världen. Trots att historien inte kan ändras så kan ett erkännande göra mycket för upprättelsen av de människor som omkom i folkmordet. Den är även av stor betydelse för de drabbade folken och deras relationer i regionen samt för alla svenskar med rötter i den armeniska eller assyriska folkgruppen, säger Esabelle Reshdouni i ett pressmeddelande från Miljöpartiet.

Assyriska riksförbundets ordförande Rachel Hadodo är positiv till utrikesutskottets resolution och ser det som ett viktigt steg för ett erkännande av folkmordet.

– Det har en stor betydelse att USA tar en ställning och erkänner folkmordet. Det kan leda till att fler länder erkänner det som t.ex. Sverige. Folkmordet drabbade även assyrier det bör ej förglömmas. Turkiet bör göra upp med sin historia och erkänna det för vad det är nämligen ett folkmord, säger Rachel Hadodo.