Anledningarna till folkmordet Seyfo var många, men vad föranledde att förlusterna blev så stora bland assyrierna och varför mäktade man inte med att forma ett enat försvar? Redaktören Jan Beth-Sawoce ämnar att ge svar på många av dessa frågor genom bokserien ”Vägarna till Sayfo”.

Listan av böcker som den assyriska författaren och redaktören Jan Beth-Sawoce givit ut är lång. Till samlingen har nu en fjärde bok i hans senaste serie ”Vägarna till Sayfo” nyligen givits ut.

Bokens fulla titel är: Vägarna till Sayfo – De historiska, religiös-politiska faktorerna, som lett till antagonism bland kristna i Mesopotamien.

I denna bok, som för resterande böcker i samma serie, har redaktören Jan samlat arkivdokument, brev och artiklar som berör inre stridigheter och religiösa spänningar mellan assyrier tillhörandes olika religiösa samfund. Det var bland annat dessa spänningar som senare ledde fram till att man på många håll inte mäktade med att forma ett gemensamt försvar. Grupper spelades ut mot varandra av turkiska myndighetsmän och kurdiska herrar (aghat). Motivet bakom bokens titel verkar alltså delvis bygga på dessa faktorer.

Redaktören försöker genom de dokument som framställts i boken ge svar på vilka anledningar som låg bakom de olika folkmord som assyrierna utsattes för, varför de skedde och vad assyrierna som folkgrupp gjorde för att motstå förtrycket, eller som i vissa, vad de gjorde fel som bidrog till att förlusten blev större.

I många av texterna kan man uttyda hur de olika missionärernas vistelse och arbete i Assyrien hade negativa konsekvenser i form av ökad splittring bland folkgruppen. Förvisso byggdes kyrkor och utbildning kunde ges till många som inte haft chansen. Men folkgruppen kom att splittras i sina olika religiösa samfund vilket ledde till att spänningar ökade med tiden mellan assyrierna. Det största bakslaget av dessa missionärers vistelse var nog dock spänningen som uppstod bland de lokala muslimerna som inte såg med gott öga på hur de kristna särbehandlades.

Serien är inte komplett ännu och Jan Beth-Sawoce ämnar ge ut ytterligare böcker i kategorin.

Boken finns att köpa på Lulu.com där även många andra av Jans böcker går att införskaffa.