Få människor har besökt så många assyriska föreningar under ett och samma år som författaren Svante Lundgren. Sedan hans bok I svärdets tid kom ut i mars i år så har han rest runt om i landet för att föreläsa om det osmanska folkmordet på de kristna minoriteterna assyrier, pontiska greker och armenier.

Lundgren, som till vardags arbetar som docent i judaistik vid det svenskspråkiga universitetet Åbo Akademi i Finland, har besökt Sverige inte mindre än 16 gånger i år. Nu återvänder han återigen hit för att fortsätta sin bokturné där han marknadsför sin bok och berättar om Seyfo.

– Även om jag ibland varit på genomresa så är de flesta av Sverigebesöken knutna till besök i lokala assyriska föreningar där jag presenterat min bok, berättar Lundgren.

Hans bok kan i det närmaste beskrivas som en populärvetenskaplig skildring av händelserna som drabbade de kristna minoriteterna i det osmanska riket under det första världskriget. Ämnet är ständigt aktuellt, nu senast i och med socialdemokraternas erkännande av folkmordet. Boken ligger därför helt rätt i tiden och det mer folkliga språket, i jämförelse med tidigare vetenskapliga texter i ämnet, gör att boken lämpar sig särskilt väl för den breda allmänheten.

Boken är den tredje i Lundgrens trilogi om folkmord. Han är därför  väl bekant med ämnet sedan tidigare. De förstå två böckerna rör förintelsen under det andra världskriget. I takt med arbetets fortskridande så har han kunnat konstatera att det finns oerhört mycket skrivet om Förintelsen och relativt lite om Seyfo. 

– Den huvudsakliga drivkraften bakom mitt skrivande var just denna obalans som jag ville rätta till lite, svarar Lundgren på frågan om varifrån han hämtat inspiration till sitt senaste alster. 

Bokturnén har hittills fått ett varmt mottagande. Överlag har det varit mycket folk som varit både intresserade och engagerade. Efter den inledande genomgången av dels boken, dels de grundläggande fakta som var person bör känna till om folkmordet så följer ofta en öppen debatt där åhörarna får ventilera sina synpunkter rörande de spörsmål som presentationen berört. 

De som varit med tidigare vet att det ofta blir mycket frågor, kommentarer och livliga diskussioner. Många blir berörda av ämnet, även författaren själv.

– Ibland kommer folk fram och berättar om sina förfäders öde under Seyfo, vilket ofta har gripit mig starkt, säger Lundgren.

Författaren förklarar att målet med bokturnén är att sprida boken och därmed också kunskaperna om Seyfo. 

– För att fler ska veta vad som hände under Seyfo så uppmanar jag alla assyrier att köpa ett exemplar av boken och ge det som julklapp åt en icke-assyrier, avslutar Lundgren.

Nu till helgen kommer alltså Svante Lundgren återigen att stå i rampljuset för att sprida information om Seyfo. Datum, tider och platser för dessa utmärkta tillfällen att utöka sina kunskaper i ämnet finner du nedan. 

HELGENS BOKPRESENTATIONER
____________________________________________________________

Lördag  29.11 kl. 15 i Assyriska Tur Abdin-föreningen, Jönköping (tillsammans 
med Anna Melle)

Söndag 30.11 efter gudstjänst i S:ta Maria-kyrkan, Linköping (tillsammans 
med Anna Melle)

Söndag 30.11 kl. 18 i Assyriska föreningen i Stockholm, Tensta

[FOTNOT: Den som vill träffa Svante Lundgren och köpa boken I svärdets tid har möjlighet att göra det på plats vid bokpresentationerna. Boken kan också beställas via ARS kansli, kontaktuppgifter hittar du här. En utförligare intervju med Svante Lundgren kommer att finnas med i nästa nummer av tidskriften Hujådå. Bli stödmedlem här för att säkra ditt exemplar av tidningen.]