Riksdagserkännandet av folkmordet på assyrier och andra kristna minoriteter i osmanska riket är något som glatt många assyrier, såväl i Svergie som utomlands. Föreningar i Stockholmsområdet tog under helgen initiativ till en spontan hyllningskväll för att uppmärksamma det svenska erkännadet och några av de riksdagsmän som arbetat för det.

Värden för kvällen Fehmi Barkarmo välkomnade de uppemot 400 assyrier i allmänhet och riksdagsledamöterna Mats Pertoft och Ylimaz Kerimo i synnerhet som alla hittat till S:t Jakob Katedralen i Södertälje där arrangemanget hölls. Barkarmo, och flera andra, poängterade också hur viktigt ett erkännande av folkmordet är för alla tusentals efterlevande.

Kvällen kan i det närmaste liknas vid en kulturafton där värmande tal, tänkvärda dikter och musikuppträdanden avlöste varandra. Den allra mest namnkunniga trio av assyriska sångare bestående av Habib Moussa, Ninib Ablahad Lahdo och Aboud Zazi ställde upp och framförde älskade sånger ur den assyriska folkloreskatten, bara det en upplevelse i sig. Bland kvällens höjdpunkter ska också nämnas talen från aftonens hedersgäster, riksdagsledamöterna Mats Pertoft och Yilmaz Kerimo.

– Sanningen om Seyfo måste fram, sa Pertoft när han bjöds upp på scen för att kommenterade sitt engagemang för ett erkännande av folkmordet.

Det är en fråga han drivit sedan sin första dag i riksdagen, bland annat var Pertoft en av sammanlagt femton riksdagsledamöter som låg bakom den motion som slutligen slog fast erkännandet. Hans närhet till det assyriska folket gick heller inte att ta miste på.

– Sedan jag flyttade till Södertälje så har er historia blivit en del av min historia, för ni är ett av de mest välintegrerade folken, sa Pertoft till de åhörande assyrierna.

Han delade också med sig av en dröm han närt, att man på friluftsmuseet Torekällberget inte bara ska kunna se röda stugor med vita knutar utan också hus från utkanterna av Midyat så besökarna kan se hur hitflyttade assyrier bodde där.

– Tack till alla personer, föreningar och organisationer som hjälper oss, stöttar oss och stärker vår moral. Vi har fortfarande många frågor att kämpa för, som erkännandebeslutets förverkligande hos regeringen, bevarandet av språket, Mor Gabriel klostret och autonomi för assyrier i Irak, sa Kerimo.

Kerimo konstaterade också att tillsammans kan vi göra mycket och manade till enighet i den fortsatta kampen. Såsom det anstår en kulturafton av detta slag rundade Habib Mousa av med klassiskerna Kawkbeh d´safro habibto och Eykone a gabore till publikens stora glädje. Bättre avslutning än så på en kväll kan man knappast få.