Det har väl inte undgått någon att det råder en finanskris världen över. Konkurshotade banker dominerar löpsedlarna och gemene man undrar om det inte är dags att ta ut pengarna från banken och gömma dem under madrassen. Ray Younan undrar vem det är som rånat bankerna.

Det senaste året har nyheterna präglats av finanskrisen. Kvällspressens löpsedlar domineras av konkurshotade banker, men samtidigt ingen börskrasch ännu på Wall Street. Denna kris kommer att medföra mycket intressanta tider med sig. Vem mins inte 90-talets IT-hysteri där enorma förmögenheter förlorades över en natt.

Diskussionerna är nu heta om hur man kan dra nytta av denna kris och tjäna en ”peng” där blankningen snart inte är ett alternativ. Ett enkelt svar på frågan är; vem rånade bankerna? Vad ligger alltså till grund för denna kris för att kunna spåra vilka företag eller banker som är vinnarna i den närmaste framtid? Man har kunnat spåra fem olika orsaker till krisen:

1. Bristande förmåga hos amerikanska banker och kreditinstitut att förstå risk, att de alltid prioriterar tillväxt på bekostnad av lönsamhet. (Subprimelånen)
2. En övervärderad fastighetsmarknad och börs i förhållande till det makroekonomiska utfallet.
3. En högkonjunktur med mycket låga marknadsräntor över en lång period, det vill säga transmissionsmekanismens misslyckande.
4. Finanskrisens övergång till lågkonjunktur under så kort tid.
5. Amerikanska regeringens och Fed-Res långsamma åtgärd för kreditförluster och styrräntor, samt underskattnigen av krisen.

Om nu Professor Milton Friedman var vid liv tror jag med stor sannolikhet att han hade tänkt över sina teorier. John Keynes hade skrattat sig hes. Friedman hade nog stirrat sig blind på konsumtionen och avregleringar och glömt bort den kapitalistiska ekonomins girighet på snabba klipp. Och kosta vad det kosta vill. Denna marknadsekonomi som han förespråkade är den fundamentala grunden för kaoset. Själv har jag döpt om marknadsekonomi till anarkistiskekonomi. Den enda anledningen att vi inte har fått någon börskrasch ännu, är på grund av amerikanska regeringens agerande. Det vill säga stimulanspaket och övertagande av bolåneinstituten Freddie Mac och Fannie Mae. Med denna akt har den amerikanska regeringen använt sig av inblandning och därmed gått emot sin egen förespråkade marknadsteori.

Att idag kalla finansbubblor för fenomen är absurt och naivt. Alla vet att låga räntor under en lång period attraherar riskkapital till aktiemarknaden som leder till att börsen blir övervärderad. Av denna anledning avstod jag från köp av aktier på OMX. Ett tips från mig är att lätta på aktieportföljen efter ett par år med låg inflation och styrräntor oavsett din placeringsform, företag och marknad. Samtidigt låt dig inte bli lurad av så kallade hedgefonder eller fonder som ett annat alternativ. Har inte upphovsmännen bakom begreppet ”Det finns ingen gratis lunch” lärt sig att man alltid på något sätt får betala.

Min slutsats är att Wall Street är sjuk och har smittat många finansinstitut och banker runt om i världen. Det gäller att vänta ut tills marknaden har korrigerat sig. Sedan undersöka vilka företag/banker som har drabbats hårdast men fortfarande finns kvar. Samt vilka företag/banker som har köpt upp andra företag/banker eller använt sig av så kallade konvertibla skuldbrev. Detta gäller då företag/banker som finns på Dow Jones index, och för oss börshajar från Assyrien råder även en annan risk att ta sig in på, nämligen världens största marknad, valutamarknaden. Och här med hälsar jag er välkomna till Ishtar Street Journal.