Naum Bar Elias, Bar Yacoub Pallakh föddes i februari 1868 i den assyriska staden Omid (Diyarbekir, sydöstra Turkiet). Tilltalsnamnet ”Faik” tillade han när han började sitt yrkesliv. Detta var en tradition i det Ottomanska imperiet för det var alltid många människor som hade samma namn.

Naum Faik började sin skolgång vid sju års ålder i den assyriska skolan i Omid under ledning av dess berömde lärare Hanna Sirri Tchiqqe. Efter att ha avslutat sina studier vid sekundärskolan planerade han att fortsätta sina studier vid universitetet. Efter sin fars bortgång var han tvungen att börja arbeta för att kunna försörja sig själv. Strax efter det gick också hans mor bort. Han började undervisa i sin hemstad år 1888. Senare blev han tillfrågad att flytta till staden Heshes i Beth Shiraye (Bsheriye), där han mötte stora svårigheter för att alla talade kurdiska. Vid 21 års ålder blev han ordinerad till diakon och var en aktiv medlem i sin kyrka. Naum Faik reste till Urhoi (moderna Urfa) för att undervisa där.

Medan han var i Urhoi studerade han de assyriska handskrifterna i de gamla kyrkorna. Senare flyttade han till Hesno d-Mansour (Adiyaman) för att undervisa i den nya skolan grundad för 50 assyriska familjer i den regionen. Naum Faik flyttade tillbaka till Omid och undervisade igen i dess skolor för ytterligare fyra år. År 1896 blev han tillfrågad av den Syrisk-ortodoxe patriarken Moran Mor Ignatius Abdulmasih II, att bege sig till Homs i Syrien för att undervisa i dess skola.

Han stannade i Homs en kort tid och flyttade till Beirut, och sen till Yafa och Jerusalem där han spenderade sex månader i det Syrisk-ortodoxa klostret Mor Markus studerande dess assyriska handskrifter. 1904, flyttade han till det Syrisk-ortodoxa klostret Deiro d-Kurkmo (Deir Zafaran) strax utanför Mardin och studerade dess assyriska handskrifter.

1908 grundade han ”Al-Entibah”, ett religiöst sällskap och 1909 grundade han den kända tidskriften ”Kawkbo d-Madenho (Österns stjärna). Med det tilltagande förtrycket mot hans folk i vårt hemland, bestämde hans sig för att emigrera till USA år 1912. I USA grundade han tidskriften ”Bethnahrin” år 1916, publicerad på assyriska, arabiska och turkiska som han tillägnade det assyriska folket.

1921 blev han tillfrågad att bli chefredaktör för tidskriften ”Huyada”, utgiven av Chaldo-Assyrian National Association, som han gjorde tills den stoppades. Han återupptog utgivandet av ”Bethnahrin” fram till sina sista dagar. Malfono Naum Faik, så som vi kallar honom idag, förtjänar den titeln. Han är vår älskade poet och grundaren av den assyriska renässansen. Han gick bort den 5:e februari 1930.

Naum Faiks verk och forskning:

•Assyriska ord i det arabiska språket i Bethnahrin
•Assyriska ord i det turkiska språket
•Assyriska ord i det persiska språket
•Assyriska ord i armeniska och kurdiska språken
•Assyriska ord i engelska språket
•Arabisk-assyrisk ordbok innehållande tusentals ord
•Ordbok av grekiska ord använt i det assyriska språket
•Biblisk ordbok på assyriska
•Bibel-index på assyriska
•Översikt av matematik på assyriska
•Översikt av geografi på assyriska
•En översikt över Bethnahrin`s historia och geografi
•Historia över assyriska immigranter i Amerika
•Historia över de assyriska skolorna i Urhoi och Nsibin
•Översättning av Benjamin Franklins tal till assyriska
•En kalender för 1916
•Assyriska översättningar av Rubaeyat Umar Al Khayam
•Samling av nationalistiska sånger på assyriska, arabiska och turkiska
•Översättning av boken Ahikar, den assyriske vise mannen, till turkiska
•En bok med titeln: Principles in reading Assyrian
•Och många andra böcker, översättningar och forskning totalt 35.

Källor
Aprim, Fred, 1997: Naoum Faik (1868-1930). 2001-08-15. http://www.atour.com/~people/20010702g.htm 

Denho BarMourad-Özmen, Dukhrono d`Malfono Naum Faik, 1999