Assyrier och judar har mycket gemensamt och bör samarbeta mer. Det var den röda tråden under en föreläsning med judiska företrädare anordnad av Assyriska riksförbundet.

Under söndag 19 oktober anordnade Assyriska riksförbundet en föreläsning med företrädare från Judiska Ungdomsförbundet och Judiska församlingen i Stockholm. De närvarande fick lära sig mer om judisk religion, historia och staten Israel.

Under den avslutande diskussionen handlade många av frågorna om hur man som minoritet kan motverka assimilation och istället arbeta för integration. Många av de närvarande såg stora likheter mellan den judiska och assyriska nationella rörelsen. 

– En intressant föreläsning där likheterna mellan det judiska folkets strävan efter en egen stat och det assyriska folkets strävan efter frihet blev tydliga, sa en av de närvarande och tillade: ”Vi har mycket gemensamt”.