Bombningen av en assyrisk ortodox kyrka i Kamishli sammanfaller med kurdiska YPG:s motiv, hävdar bedömare.

Bilbomben mot en assyrisk ortodox kyrka i Kamishli, syriska Assyrien under torsdagen den 11 juli har lett till spekulationer om förövaren. Bomben var tillräckligt kraftig för att förstöra kyrkans fasad och såra ett tiotal personer som befann sig i närheten, dock utan att kräva några dödsoffer.

I ett program på svenska i Assyria TV om händelsen menar bedömare att mycket tyder på att kurdiska YPG milisen ligger bakom bombningen och inte IS som många vill tro. Enligt debattörerna finns flera tecken som pekar mot den kurdiska terroristgruppen som regerar området med järnhand och som gjort sig skyldiga till otaliga övergrepp mot assyrier och andra icke-kurder:

  • Bedömarna menar att IS är besegrat och befinner sig i ett kaotiskt tillstånd. Att IS i detta läge skulle lägga resurser på att skada en kyrka är osannolikt. Terrorsekten har heller aldrig visat tecken på att fokusera sin energi på att attackera kristna mål på detta sätt.
  • Kyrkan som bombades hade säkerhetskameror installerade. Efter bombdådet har man upptäckt att kamerorna hade satts ur funktion innan bombningen.
  • Den dominerade kurdiska gruppen har just nu ett starkt motiv till att skapa sådan uppmärksamhet för att dels få USA att inte dra tillbaka sina trupper och dels att försöka påverka EU-länder som Italien att sända trupper till området. Genom att kunna visa att ”de kristna” i området står under attack och behöver skydd, hoppas den kurdiska terrororganisationen att ”kristna” länder som Italien, som just nu velar i frågan, ska fatta ett positivt beslut om att skicka trupper.

Det enda som håller den kurdiska ockupationen av nordöstra Syrien, som heter Gozarto på assyriska, vid liv är närvaron av amerikanska och brittiska trupper och stridsflyg. Den amerikanska presidenten fortsätter att insistera på att dra tillbaka USA och har nyligen bett EU-länder att skicka dit trupper istället. Den kurdiska ockupationen är därför desperat och har starka motiv till att återigen använda ”de kristna” som en bricka i spelet för att säkra sin ockupation med hjälp av västmakter.