Den 25 januari hålls den första aktiviteten för att uppmärksamma att hundra år har passerat sedan folkmordet Seyfo. I flera städer i Sverige anordnas då fackeltåg.

Med tända facklor i vintermörkret kommer Sveriges assyrier att marschera i flera olika städer söndagen den 25 januari. Det blir den första aktiviteten inom ramen för det årslånga uppmärksammandet av 100-årsminnet för Seyfo.

Fackeltågen kommer att gå till på samma sätt och hållas under samma tid i flera städer samtidigt. Syftet är att uppmärksamma det svenska samhället på den utplåning assyrierna utsattes för för hundra år sedan i dåvarande ottomanska riket, men också att dra paralleller till det som sker idag i Irak och Syrien mot assyrierna. 

Assyriska riksförbundet samordnar flera olika aktiviteter under året för 100-årsminnet tillsammans med sina medlemsorganisationer runtom i landet. 

Detaljerad information om fackeltågen i de olika städerna läggs upp inom kommande dagar.