I samband med måndagens presidentmöte mellan USA och Irak undertecknade 38 kongressledamöter ett brev till Barack Obama och krävde handling gällande Nineveslätten och minoritetsskydd i Irak.

– Bland de konkreta frågor vi uppmanar dig att ta upp är ökad inkludering av minoriteterna i säkerhetsapparaten och fortsatta diskussioner kring en administrativ region för religiösa minoriteter enligt pågående politiska diskussioner, står det i brevet till Obama som alltså undertecknades av 38 ledamöter från Kongressens representanthus. 

Brevet är ett resultat av det fortsatta lobby-arbetet som koordineras av Assyrian American Coalition, en sammanslutning av flera assyriska organisationer i USA. Enligt Michael Yoush, politiskt kunnig och en av drivkrafterna bakom det assyriska intressearbetet har Obama troligtvis tagit upp frågan med Iraks president Al Maliki då det backats upp av ganska många ledamöter från representanthuset. 

Den assyriska lobbyn i USA har vind i seglen sedan ett år tillbaka och nästa stora milstolpe är att få igenom en viktig motion som väntar på omröstning. Om den antas kommer det att innebära ett starkare politiskt och ekonomiskt stöd från USA för Nineveslätten. Därför mobiliserar nu Assyrian American Coalition alla krafter. På en fråga från en assyrier om varför assyrierna inte demonstrerade utanför vita huset i samband med Al Malikis och Obamas möte svarade Michael Yoush:

– Om man skulle vilja få fram ett budskap till presidenterna skulle det krävas en massiv demonstration bara för att få de att titta en liten stund. Det är väldigt tveksamt om det skulle få önskad effekt. Det är bättre att fokusera på den sorts mobilisering vi har sysslat med det senaste året då vi ser att det fungerar, svarade han. 

Representanternas brev till Obama avslutas med följande rader:

”Det är viktigt att den irakiska regeringen förstår att skyddet och bevarandet av minoriteterna kommer att vara en nyckelfråga för relationerna mellan USA och Irak och avgörande för USA:s stöd till Irak framöver.”

 Läs kongressmedlemmarnas brev nedan 

Mattias Shemun