I kaosets Irak är assyrierna de största förlorarna. De förtycks av alla som besitter makt i Irak. Den brittiske parlamentarikern Edward Leigh, som nyligen besökt området, uppmärksammar assyriernas ohållbara situation. Leigh berättade bland annat om hur 58 assyriska byar, helt eller delvis, ockuperats av kurder.

Edward Leigh, brittisk parlamentariker, debatterade under tisdagen för ökat stöd till assyrierna i Irak. Leigh hade själv nyligen besökt assyriska områden i norra Irak och hade en hel del att berätta om förtryck av assyrier.

Edward Leigh började sitt anförande med att påpeka att antalet assyrier i Irak för fem år sedan var fler än 1.2 miljoner, idag återstår bara hälften. Detta är ett starkt bevis på den massiva flykten av assyrier från Irak.     

– Det finns ett överflöd av bevis som bekräftar att i åtminstone 58 byar har den assyriska befolkningen helt eller delvis drivits bort av kurder, och det sker på ett väldigt subtilt sätt. Det görs inte som på Saddams tid, inga bombingar eller kemiska attacker utan väldigt gradvis, sa Leigh och fortsatte:

Leigh berättade också att när assyrierna anmäler brotten till domstolarna får de ofta rätten på sin sida.  Men i praktiken följs inte domarna och ingenting händer.

När Edward Leigh sedan kom in på lösningen på problemen sa han:

– Det finns en plats i Irak där assyrierna kan ha en sorts fristad, det är Nineve-slätten. Assyriska Demokratiska Rörelsen, ADM, [Zowaa, red.anm.] som har 80 procent av assyriernas röster arbetar för att etablera området som en assyrisk frizon. En annan ledamot tyckte att en assyrisk frizon inte bara blir en garant för säkerhet för assyrierna, utan även för andra minoriteter.

Leigh betonade också att Storbritannien, tillsammans med USA, måste göra klart för irakiska myndigheter att minoriteterna måste skyddas, att dagens situation inte är acceptabel. Han menade också att länderna måste ha ett öppet sinne för en nittonde provins, som kan bli en assyrisk frizon.

Leighs tal följdes av flera andra ledamöter som uppmärksammade assyriernas svåra situation och Storbritanniens historiska skuld. Under början av första världskriget och fram till andra världskriget förlitade sig Storbritannien till stor del på assyrierna i Mellanöstern i utbyte mot ett utlovat erkännande av en assyrisk stat. När britterna slutligen drog sig tillbaka från Mellanöstern valde de att förråda sitt löfte till det assyriska folket.

För att se debatten i brittiska parlamentet klicka här och spola sedan fram till 01:30:40.