Ingen har riktig koll på antalet lobbyister som försöker påverka makthavarna i de olika EU institutionerna i olika frågor. Man vet dock att det rör sig om ett mycket stort antal. Hur går det till att lobba i EU och funkar det verkligen? Kan assyrierna tjäna något på att lobba i EU? Hujådå har ställt fyra frågor till den svenska EU parlamentarikern Anna Ibrisagic om saken.

Hur funkar det här med lobby i EU?
– De flesta parlamentariker vet att dom är ”lobbade”. När jag som parlamentariker vet att jag talar med en person som lobbar för en viss sak så behöver det inte vara negativt. Jag vet vad hans syfte är, jag vet vad han vill, sen kan det mycket väl vara så att jag använder den information jag får av lobbyisten. Oftast har dessa personer mycket bra kunskaper i ett specifikt område. Så om du är en smart politiker så utnyttjar du den information som en lobbyist kan erbjuda men du fattar egna beslut i alla fall. Oerfarna politiker kan ibland glömma bort att de ska fatta självständiga beslut och de kan bli överengagerade i den fråga som lobbyisten lyckats få dom intresserade av. Jag vet att en del kolleger protesterat och menat att det är jobbigt med alla lobbyister, men jag ser det inte negativt, bara man vet vad man gör och att man vet att man är ”lobbad” så går det bra.

Är du själv som EU parlamentariker mycket uppvaktad av olika lobbyister?
– Ja det är jag, men det var så även när jag satt i riksdagen hemma i Sverige. Fast där gjordes det på ett annat sätt. Här kommer lobbyisterna med olika broschyrer och papper och vill berätta om en viss sak medan det skedde på ett mer subtilt sätt i riksdagen. Man blev bjuden på middag eller en ölbjudning och på köpet fick man information som man från början inte visste att man skulle få.

Är det någon idé för assyrier att lobba för sina frågor i EU?
– Ja, jag tror att alla som satsar på att lobba kan få ut något av det, i alla fall göra informationen synlig. Det kan vara bra att erbjuda parlamentarikerna information om assyrierna för den informationen kan vi parlamentariker inte samla själva på grund av tidsbrist eller helt enkelt för att vi inte vet var vi ska hitta den. Men när du ger mig informationen så kan jag ju kontrollera den sedan. Vi kan också se att de länder som har lobbat effektivt har haft lättare att komma med i EU än dom länder som inte har lobbat, så det funkar.

Kan man tänka sig att assyrierna efter lobbyverksamhet får en bit av EU:s stora biståndskaka med tanke på att Palestinierna får så mycket i bistånd?
– Det är svårt att svara på det. Palestiniernas fråga är ju mycket mer känd och där kan man också se hur politisk lobbyism kan vara effektiv. För att EU ska kunna ge bistånd till assyrier så måste det finnas ett program som är godkänt och som ska rikta sig till ett visst område, men visst kan det gå.