En majoritet i det nederländska parlamentet röstade för ett erkännande av folkmordet på assyrier under torsdagen. Därmed har tre nationella parlament i världen erkänt att ett folkmord utfördes mot det assyriska folket 1915.

Nyheten blev en överraskning för många assyrier i Nederländerna och på andra håll. Få har känt till att parlamentet i Nederländerna skulle rösta om ett erkännande av 1915 års folkmord som utfördes av dåvarande ottomanska riket.

Motionen lades fram av Joël Voordewind från det kristna partiet Christen Unie. Voordewind har engagerat sig i den assyriska frågan sedan flera år och han har bland annat besökt Nineveslätten. Till sin hjälp hade han Attiya Gamri, assyrisk profil i Nederländerna och politiskt aktiv i Partij van de Arbeid, landets motsvarighet till socialdemokraterna.

– Jag lyckades säkra mitt partis godkännande av motionen efter bland annat ett möte med partiets ordförande, berättar Attiya som även intervjuats i Assyria TV om nyheten.

För cirka tio år sedan antog det nederländska parlamentet en motion som innebar att endast folkmordet på armenier erkändes. Den nya motionen som passerade under torsdagen innebar att Nederländerna nu även erkänner att ett folkmord skedde mot assyrier och pontiska greker.

– Det som pågår idag i Assyrien har gjort det tydligt för allmänheten och politikerna att assyrierna är utsatta. Det har hjälpt att synliggöra oss och att säkra ett erkännande, menar Attiya Gamri.

Tidigare i år erkände Armeniens parlament att assyrierna och grekerna utsattes för folkmord år 1915. Därmed har tre nationella parlament i världen erkänt folkmordet på assyrier: Sverige, Armenien och Nederländerna. Ett fjärde land kan ansluta inom kort när Frankrikes parlament väntas rösta för ett erkännande efter att två motioner i frågan lämnats in för behandling.