Initiativet med ett studentförbund för assyriska studenter och akademiker har lockat många intresserade. Med en ny styrelse och förnyade målsättningar tänker Assyriska Akademiker och Studenter i Sverige (AASiS) bli det självklara valet.

Antalet assyrier som fortsätter till högre studier har exploderat i Sverige de senaste åren. Trots att många kommer från hem där varken mamma eller pappa är akademiker ser alltfler ungdomar på högre studier som en självklarhet.  Det är denna utveckling som den nya styrelsen bakom AASiS vill ta tillvara på. För även om det blivit självklart att studera vidare efter gymnasiet är det inte alltid lätt att veta hur man ska navigera genom den akademiska världen, vilken utbildning man ska välja och kunna relatera till andra i samma situation. 

Genom ett nationellt nätverk med lokalavdelningar på olika lärosäten runtom i landet vill AASiS fortsätta knyta samman studenter, underlätta kontakter, gemensamma aktiviteter och ett utökat utbyte kring studentlivets frågor.  

 hemsidan kan intresserade studenter och akademiker anmäla sitt intresse för medlemskap i AASiS.