Ideella organisationen ACSA dammar av sin gamla hemsida och satsar stenhårt på webb-TV. Nu satsar man på att sanningen ska komma fram, utan hänsyn till något parti eller organisation.

ACSA – Assyrian Chaldean Syriac Association – är en ideell organisation som arbetar med att uppmärksamma allmänheten i Sverige och runt om i världen på frågor som rör vår folkgrupp med alla des benämningar.

Redan i början på 2000-talet satsade ACSA på internet genom hemsidan acsa.nu, där allt som publicerades berörde folkgruppen i både Sverige och övriga världen. ACSA.nu fungerar idag som informationskälla för både den egna folkgruppen och utomstående som vill informera sig om den.

ACSA producerar även tv-programmet Qolo Hiro [assyriska för fri röst, red.anm] som sänds via satellitkanalen Roj TV en gång i veckan. I programmet tar man upp aktuella händelser. Med tiden har kravet på att utveckla ACSA:s verksamhet och fokusera mer på internet ökat. För att ta det bästa av tv och internet har man kommit fram till att skapa en ny hemsida som fungerar som webb-tv.

För att förverkliga projektet anlitades frilansjournalisten Dikran Ego som projektledare. Sommaren 2008 sattes arbetet igång. Efter flera månaders arbete kan ACSA presentera sin nya hemsidan acsatv.com.

På den nya hemsidan har man även tillgång till alla artiklar som funnits på den gamla hemsidan. Nu strävar ACSA efter att följa Georg Brandes uppmaning att ”sätta problemet under debatt”. Detta kommer, enligt ACSA, att ske utan hänsyn till något parti eller organisation.

”Sanningen och allmänhetens intresse kommer alltid att finnas i första rummet”, skriver ACSA i ett pressmeddelande.