Den senaste tidens händelseutveckling i Irak har gjort frågan om ett eventuellt assyriskt självstyre i Irak aktuell. En delegation från Assyriska Demokratiska Organisationen , ADO är på Sverigebesök i syfte att informera om vårt folks situation i hemlandet i allmänhet och om planerna för ett assyriskt självstyre i Nineveh-slätten i Irak i synnerhet.

Delegationen kommer att hålla ett flertal föreläsningar för att redogöra för Assyriska demokratiska organisationens ställningstagande kring det tänkta förslaget om självstyre och kring det framlagda förslaget, ”Författningsutkastet för irakiska Kurdistan”. Detta är ett unikt tillfälle att få färsk och relevant information i denna fråga, som kan vara avgörande för vårt folks framtid i Irak.

Planerade föreläsningar kommer att hållas enligt följande:

Lördag den 25 november 2006, kl. 16:30
i Assyriska föreningen i Spånga

Tisdag den 28 november 2006, kl. 18:00
i Assyriska föreningen i Västra Frölunda

Fredag  den 1 december 2006, kl. 19:00
i Assyriska föreningen i Norrköping

Söndagen den 3 december 2006, kl 17:00
i Assyriska föreningen i Södertälje