På ett extra inkallat årsmöte valdes Sargon De Basso, 29, till Assyriskas nye ordförande. Efter två års sportsliga misslyckanden försattes föreningen i ett kompakt mörker som medlemmarna vägrade att finna sig i. Frågan är om DeBassos nya styrelse, som valdes på ljusets dag, Sankta Lucias dag, är den som kommer att leda föreningen mot ljusare tider. Hur som helst är det ett gott tecken.

Det extra inkallade årsmötet hade lockat flera hundra medlemmar som fyllde föreningens stora festlokal till bredden. Efter att man gått igenom ren formalia kom man så till mötets huvudpunkt, valet av en ny styrelse. Med en förkrossande majoritet på 248 röster av totalt 275 valde Assyriskas medlemmar en ny styrelse igår kväll. Att det är en helt ny styrelse är en sanning med modifikation.

Av den ursprungliga styrelsen på totalt 14 personer återfinns nämligen sex personer i den nykomponerade styrelsen. Fyra av dem som lämnade styrelsen i början av november och två blev omvalda igår kväll. Av de som lämnade styrelsen i november blir Sargon De Basso ny ordförande, Abgar Baresso och Aziz Jacob blir ordinarie ledamöter och Albert Hadodo går in som suppleant. De som blev omvalda heter Mats Sjölin och Nina Baresso.

– Det känns bra med hänsyn till det breda stöd som vi fick, det är smickrande att få detta förtroende. Målsättningen är att behålla det förtroendet och skapa förutsättningar för Assyriska att nå nya framgångar, meddelar De Basso i ett av sina första uttalanden som ordförande.

Direkt efter mötet samlade De Basso sina styrkor för ett första styrelsemöte. Det finns mycket att göra inför den kommande säsongen och ingen tid att förlora. De Bassos styrelse är relativt ung och kanske något oerfaren. Då blir stödet från medlemmar och eldsjälar avgörande. Förtroendet har de redan fått av medlemmarna och avgående ordförande Ferit Varli verkar vara den förste att ge sitt stöd. Varli avslutade nämligen årsmötet och sin tid som Assyriskas ordförande med följande ord:
 
– Jag önskar den nya styrelsen all lycka. De har tagit på sig ett stort ansvar, men det är viktigt att vi alla delar ansvaret med dem. Därför är det viktigt att alla vi som kan hjälpa dem också gör det, ekonomiskt som praktiskt.

Orden är monumentalt avgörande för Assyriskas framtid och är ett bevis på Varlis hjärtliga engagemang i Assyriska. Han har många gånger sagt att han brinner för föreningen och nu är han också beredd att bevisa det, oavsett om han innehar en styrelsepost eller inte.

Många bör följa Varlis exempel, men få gör det. Det finns flera exempel på styrelsemedlemmar vars hjärta har brunnit för föreningen så länge de själva suttit med i styrelsen. Så snart de, av någon anledning, förlorat sin plats har elden falnat, för att till slut slockna. Jag skulle idag vilja be dessa att ge sitt stöd till Assyriska oavsett vem eller vilka som sitter i styrelsen, endast då kan de bevisa sin sanna kärlek till föreningen. Det är i svåra tider som storsinta människor kliver fram och tar sitt ansvar. Detta gäller självklart inte endast fd styrelsemedlemmar, det gäller alla oss som säger sig brinna för Assyriska FF.

DEN NYA STYRELSEN


Ledamöter
Sargon De Basso
Gabriel Sahin
Nina Baresso
Mats Sjölin
Nail Yoken
Abgar Baresso
Aziz Jacob
Nipor Issa
Nemrud Haffo

Suppleanter
Fikri Yilmaz
Lahdo Sharro
Albert Hadodo
Renyo Hanna
Hanan Awrohum