Assyriska Kvinnoförbundet, AKF, ger ut en handboken Jämställdhet här och nu. Tanken är att hjälpa assyriska föreningar till att tänka modernare. ”Genom att visa var ojämställdheten finns, kan man enklare nå målet”, säger Berolin Deniz, författare till handboken.

Jämställdhet här och nu är en handbok framtagen för assyriska lokalföreningar att fungera som ett verktyg att utveckla verksamheten ur ett jämställdhets-perspektiv. Projektet är unikt då det är första gången ett sådant rikstäckande projekt bedrivs i assyriska föreningslivet. AKF har skapat ett verktyg för föreningar att bedriva ett förändringsarbete.

– Oavsett om man är man eller kvinna, pojke eller flicka, gammal eller ung ska assyriska föreningslivet göra plats för alla och ta tillvara alla medlemmars kraft och kompetens, säger Afamia Maraha ordförande för Assyriska Kvinnoförbundet.

Sedan hösten 2006 driver Assyriska Kvinnoförbundet ett förändringsarbete med syfte att utveckla verksamheten och bidra med diskussion om vikten av jämställdhet i assyriska föreningslivet. Boken ger tips och konkreta metoder på hur man upptäcker och åtgärdar ojämställdhet.

– Jämställdhet här och nu är praktiskt inriktad och ska fungera som ett verktyg för assyriska lokalföreningar att utveckla verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv. Boken distribueras också till övriga föreningssverige med positivt gensvar om att den är användbar även i andra organisationer.

Den officiella bokreleasen äger rum nu på söndag 22 februari kl 16.00 i Assyriska kulturhuset i Södertälje. Alla är välkomna.