När Assyriska Kvinnoförbundet, AKF, höll sitt årsmöte till helgen visade det sig att den gångna perioden varit en lyckad period vad gäller aktiviteter, samarbetet med de lokala föreningarna, produktion av material samt kontakter med samhället i övrigt.

I lördags hade Assyriska Kvinnoförbundet, AKF, sitt årsmöte i Göteborg i S:t Gabrielkyrkans lokaler i Västra Frölunda. Delegater från olika assyriska lokala föreningar i Sverige och representanter från Assyriska Riksförbundet hade anlänt till lokalen ett par timmar innan mötets början för att äta en gemensam lunch som kvinnosektionen i Göteborg hade ordnat. Mötet började därefter, nämligen exakt kl 13.00.

Under mötet diskuterades olika frågor gällande den gångna periodens verksamhet som dominerades av jämställdhetsprojektet och de två böckerna ”Jämställdhet här och nu” och ”Assyriska favoriter”, vilka kvinnoförbundet lanserade ganska nyligen.

Det diskuterades också bland annat om besöket till hemländerna som ägde i somras och som arrangerades av AKF. Det visade sig att resedeltagarna varit mycket nöjda med de goda kontakterna som knutits med hemlandet och kvinnokommittéerna där. Mötet ansåg att den assyriska kvinnorörelsen i Sverige även i fortsättningen bör anordna liknande aktiviteter.

Årsmötet flöt från början till slut på ett harmoniskt sätt och det visade sig att den gångna perioden har varit en lyckad period vad gäller aktiviteter, samarbetet med de lokala föreningarna, produktion av material samt kontakter med samhället i övrigt.

Mötets sista fas ägnades åt valet av en ny styrelse för perioden mars 2009- 2011. Valberedningen lade fram ett förslag på en ny styrelse som enhälligt valdes av årsmötet.

AKF:s nya styrelsen, 2009-2011: 

Nahrin Maraha, ordförande
Sema Arslan, vice ordförande 
Nahrin Kalyun Kesenci, Sekreterare
Meryem Abdullahad, vice sekreterare
Behiye Poli, kassör
Samira Gergeo, ledamot
Sara Barmano, ledamot

Helena Garis, suppleant
Kima Isskandar, suppleant
Ninwe Asmar, suppleant

Meryem Demirel, revisor
Aznif Demir, revisor 

Valberedning: Yaldez OussiSemiran Barmano och Samira Touma.

Å styrelsen för AKF vägnar vill jag, genom Hujådå, framföra ett stort tack till kvinnosektionen i Göteborg för en utsökt faste-lunch.