Kunskapen om assyrier i Georgien bland åhörarna var knapphändig innan Helena Piraeva inledde sin föreläsning. Efteråt var det många som kände sig berikade – både med ny kunskap och nyupptäckta landsmän.

Helena Piraevas deltagande på konferensen var långt ifrån självklar och det skulle dröja intill slutspurten av förberedelserna som ett definitivt besked gavs – hon hade efter många om och men, beviljats visum. 

Du var en av de inbjudna föreläsarna till Assyriska kvinnoförbundets internationella konferens i Sverige. Hur kändes det?
– Jag är stolt som fick vara med om att träffa så många aktiva assyriska kvinnor. Konferensen har gett oss en stabil grund för framtida samarbeten samt självförtroende nu när vi fått se att vi inte är så få i världen. Det var givande att lyssna på kvinnorna om varför de kämpar för den assyriska välbefinnandet och särskilt intressant för mig var det att lyssna på talarna från Tyskland, Syrien, Sverige, Usa och om Irak.

Jag blev glad av att se att dessa kvinnor som har växt upp med traditioner från mellanöstern som innebär en rad svårigheter nu har blivit så modiga och vågar tänka fritt. Samtidigt så fick jag intrycket av att de inte har förträngt att de är ättlingar till de antika assyrierna som karakteriserades av mödrar som samtidigt var fria och kämpade.

Vad handlade ditt föredrag om?
– Jag pratade om det assyriska folket i Georgien och hur det kom sig att de flyttade dit. Om 13 assyriska munkar som kom dit på 600-talet och byggde kloster och kyrkor. Jag berättade även om det politiska sambandet mellan assyrier och georgier långt tillbaka i tiden. 

Sedan så berörde jag dagens situation med både det kulturella och politiska. Om våra teatergrupper, sång, dans och tidningar. Sanningen som den ser ut att det ekonomiska och sociala blir värre där och att många lämnar landet. Det kan leda till att assyrierna glömmer sina rötter. Och så avslutade jag med att berätta om framtida planer och förhoppningar.

Hur aktiv är kvinnan inom den assyriska rörelsen och på vilket sätt? 
– Jag kan inte påstå att kvinnor i Georgien med annan nationalitet är diskriminerade utan de har samma rättigheter som männen. De är många i parlamentet och de är rätt så aktiva inom utbildning, ekonomi och hälsa. 
Det finns assyriska kvinnor som har framgångsrika karriärer. De har lyckats komma långt inom kultur, vetenskap och utbildning och göra sånt som många andra inte lyckats – men de är väldigt få.

Vilken roll har den assyriska kvinnan i Georgien?
 -Det finns familjer var männen övertalar kvinnan att bli hemmafru och moder. Kvinnan, som i många fall har grundskoleutbildning och ibland till och med universitetsexamen går med på det eftersom att hon inte kan se sig själv som aktivt jobbande eller att avancera. De känner sig nöjda med att vara hemmafruar medan deras män eller pappor och bröder försörjer dem. 
Men som tur är så har dessa kvinnor börjat att tänka om gällande deras roll i samhället och börja göra uppoffringar för att integreras.

Vad är skillnaden idag jämfört med tio år tillbaka? 
– Under Sovjet-tiden så hade assyriska kvinnor bättre möjligheter. Deras sociala, kulturella och utbildningsnivå var högre än vad den är idag. De var framgångsrika läkare, lärare, lektorer, ingenjörer etcetera. De var mer skickliga och respektabla – idag kan du inte säga detsamma med några få undantag. 

Den politiska och ekonomiska situationen i Georgien har sänkt den intellektuella nivån på invånarna och framförallt på de med andra nationaliteter. Många har tvingats att flytta för att skaffa jobb och kunna försörja sig och sin familj. 

För assyrierna i Georgien så blev det ryska språket obligatoriskt eftersom att de gick i ryska skolor. Men idag så finns inte så många universitet kvar och många kan inte fortsätta sina utbildningar pågrund av de språkliga barriärerna och lågt ekonomiskt stöd. 

De som ändå trots allt lyckas utbilda sig har senare svårt att få jobb. Familjerna lever på pengar som de tjänat genom att sälja saker från sina hem. De tvingas att jobba som barnpassare, städerskor, kockar, frisörer hos rika familjer.

Var ser du den assyriska kvinnan i Georgien om tio år? 
– Det är en svårt fråga. De assyriska kvinnorna i Georgien är väldigt smarta och de integreras lätt men många av de har inte den möjligheten. Sanningen är att väldigt få kommer ha möjligheten att avancera upp några nivåer och positioner i karriären. Endast tio procent av de har en anställning idag.

Assyriska KvinnoFörbundet