Samira Gergeo är ny ordförande för Assyriska kvinnoförbundet efter att Sara Barmano lämnat sin ordförande post tidigare i år. Hujådå har träffat Samira för en kort pratstund.

Samira Gergeo kom till Sverige som 20-åring 1976 och har tre barn. Hon arbetar som förskollärare i Botkyrka kommun.

Hon började engagera sig i det assyriska föreningslivet samma år som hon kom till Sverige och har varit ordförande för föreningen i Norsborg.

Samira berättar också att hon var en av initiativtagarna till de olika kvinno-projekt som sedan skulle komma att utvecklas till att organisationen, Assyriska kvinnoförbundet (AKF) startades. 

– Jag har varit i styrelsen för AKF länge och har sett en utveckling som gör mig glad, säger Samira.

Hon har tidigare ordnat med konferenser där olika kvinnoorganisationer deltagit för att utbyta erfarenheter.

– Jag såg hur viktigt det var att samarbeta mellan kvinnoorganisationer för att utveckla vår kultur och identitet. Därför vill jag fortsätta med frågor som berör assyriska kvinnor nationellt och internationellt.

Samira blev vald i samband med kvinnoförbundets årsmötet 2010 till vice ordförande och efter att ordföranden hoppade av sitt uppdrag tidigare i år fick hon ta över ansvaret som ordförande.

Snart kommer kvinnoförbundet att hålla i en veckoslutskurs i hälsans tecken. Syftet med kursen är att öka medvetenheten och betydelsen av hälsa och motion. Kursen kommer hållas i Norrköping 12 och 13 november. Ungefär 45 kvinnor kommer delta i kursen.

Samira är också ledamot i interimstyrelsen för det nystartade Assyriska Mediainstitutet. 

Andrias Isik