Åttonde mars är det dags för internationella kvinnodagen, som uppmärksammar kvinnors mänskliga rättigheter. Kvinnor och män världen över firar denna dag och höjer sina röster för alla de kvinnor som förtrycks och diskrimineras. AKF uppmuntrar, med ett litet bidrag, sina lokalföreningarna att engagera sig och anordna en aktivitet under denna dag.

Sverige är känt för att vara världens mest jämställda land. Det är inte så konstigt heller, eftersom Sverige har i flera decennier arbetat för att öka jämställdheten i samhället och kan därför skörda frukterna av detta idoga arbete som många målmedvetna och engagerade kvinnor och en del män har bidragit till. Det som har drivit dessa människor är rättvisa och jämlikhet för hela mänskligheten; det vill säga även för kvinnorna. Mycket av det som ter sig självklart för oss idag i Sverige är en dröm för många kvinnor i andra delar av världen.

Men det finns fortfarande mycket att göra för jämställdheten även i Sverige. Varje år dör 17 kvinnor i Sverige på grund av misshandel i hemmet. Rapporter från olika delar av samhället visar tydligt att kvinnor diskrimineras vid exempelvis lönesättning och rekrytering till chefspositioner och att det är kvinnorna som tar hand om hushållet samtidigt som de förvärvsarbetar är mer regel än undantag.

Assyrier som är födda eller uppväxta i det svenska samhället oavsett om det är kvinnor eller män har påverkats av och står för de jämställda värderingarna. Att leva jämställt är naturligt och självklart för den yngre generationen assyrier. Det finns dock många assyriska kvinnor och flickor som än idag kämpar för sin frihet och drömmer om att få vara egna och självständiga individer.

Det är för alla dessa kvinnor som kvinnosektionerna i de assyriska lokala föreningarna måste fortsätta att bedriva sitt arbete. Det är framförallt i det assyriska föreningslivet som positioner flyttas fram och barriärer rivs ner. Det är här diskussioner tas om de svåraste och mest tabubelagda frågorna. Därför har de assyriska föreningarna en väldigt viktig roll för utvecklingen av den assyriska kulturen i diaspora.

De assyriska kvinnorna i föreningslivet står upp för rättvisa och jämlikhet. De kämpar sida vid sida med männen för assyriernas mänskliga rättigheter, självständighet och frihet. Därför är det dags för de assyriska männen att ställa sig sida vid sida med kvinnorna och kämpa för de assyriska kvinnornas mänskliga rättigheter och frihet.

Snart är det dags för internationella kvinnodagen, den 8 mars, som är en dag som uppmärksammar kvinnors mänskliga rättigheter. Kvinnor och män världen över firar denna dag och höjer sina röster för alla de kvinnor som förtrycks och diskrimineras. AKF har uppmuntrat de lokala föreningarna att engagera sig och anordna en aktivitet under denna dag genom att bidra med en liten summa bidragsmedel. Jag vet att flera lokalföreningar firar denna dag årligen och hoppas att ännu fler gör det i år.