De första assyrierna kom till USA för 150 år sedan och idag är de flesta assimilerade, sa Ninwe Maraha under AKFs världskonferens.
– För att assyrier i Europa inte ska möta samma öde så är det viktigt att ta till vara på språket, kyrkan som institution samt starta assyriska grundskolor för våra barn.

Inom den assyriska rörelsen i Sverige är Ninwe Maraha ett välkänt namn. Hon har varit aktiv i många år och under år 2001 tillträdde hon som ordförande för Assyriska Riksförbundet, ARS. För något år sedan förde kärleken henne till USA, hon gifte sig och har nu en son. När hon inte är mammaledig jobbar hon som chefredaktör för Nineveh Magazine.

Ninwe berättade om sin tid som ordförande för ARS då hon upptäckte att det var svårt som kvinna att vara ledare i det assyriska föreningslivet. Lokalföreningarna och männen som satt i samma styrelse tog inte det hon sa på allvar.

– Jag förstod att det var omöjligt för mig att fortsätta så jag hoppade av efter första året. Det hade kunnat knäcka många men för mig var den här erfarenheten väldigt nyttig och den har stärkt mig.

Ninwe Maraha berättade även om stora skillnader mellan assyrier i Sverige och USA.

– Det assyriska föreningslivet i USA är väldigt passivt och det är väldigt få assyrier som engagerar sig för assyriernas sak. Assyrierna har ju bott där i mer än 150 år och de flesta identifierar sig som amerikaner, även om de flesta vet att de har assyriska rötter.

En av huvudanledningarna till att assyrier i USA inte har samma sammanhållning och ett lika levande föreningsliv som i Sverige menar Maraha är att landet saknar ett socialt skyddsnät och att staten inte bidrar lika mycket till ett aktivt föreningsliv. Det gör att folk har fullt upp med att skapa sig en dräglig vardag och en stabil ekonomi som garanterar deras barn en god framtid. Och samtidigt är det de som finansierar all verksamhet som genomförs i föreningarna.

Ninwe fortsatte:

– Jag tror att det finns en stor risk att samma sak inträffar i Europa om 100 år. För att ni inte ska hamna där så tror jag på tre saker som ni måste ta till vara. 1. Språket – det är jätteviktigt eftersom det är en gemensam nämnare för assyrierna och i språket finns också mycket av vår kultur. 2. Kyrkan – vi är ett splittrat folk men kyrkan håller oss samman och bevarar vårt språk och våra traditioner. 3. Grundskolor – assyriska skolor är en garant för att språket, traditioner och identiteten lever kvar hos yngre generationer. Ni borde öppna assyriska skolor – här i Sverige finns det så många möjligheter och resurser.

Linda Asmar