I samband med årsmötet som hölls i Järfälla i slutet av februari i år valdes Sara Barmano som ny ordförande för Assyriska kvinnoförbundet i Sverige, AKF – men hon har nu avgått från sin post.

37-åriga Sara Barmano avgår efter några månader på posten som ordförande för AKF, hon efterträdde Afamia Maraha.  Sara var tidigare ordinarie ledamot i styrelsen för AKF innan hon tillträdde som ordförande, till vardags arbetar hon som gymnasielärare.

Som vice ordförande valdes på årsmötet Samira Gergeo och det är också hon som nu intar posten som ny ordförande efter Sara Barmano.

– Hon övertar posten som ordförande tillsvidare och jag är övertygad om att hon kommer göra ett kanonjobb, säger Meryem Demirel som är med i valberedningen för AKF.

 Hujådå kommer att intervjua Samira Gergeo inom kort. 


Hujådå har försökt komma i kontakt med Sara Barmano utan framgång.